Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HUKUK KURALLARINI İHLAL EDİYOR

Türk Tabipler Birliği’nden bir genelge daha!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, ”Sağlık Bakanlığı’nın, bugün yayımladığı genelgeyle Anayasa Mahkemesi’nin ve Danıştay Beşinci Dairesi’nin kararlarını yok saydığını ve hukuku ihlal ettiğini” savundu.

TTB Merkez Konsey üyesi Arzu Erbilici, TTB’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin ”Tam Gün Yasası” ile ilgili 16 Temmuz 2010 tarihinde açıkladığı kararla, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler, özelde çalışan hekimler ve tıp fakültelerindeki öğretim üyeleri yönünden, 1219 sayılı Yasanın 12. Maddesine konulan, ”başka sağlık kuruluşlarında çalışma yasağını” iptal ettiğini hatırlattı.

Yüksek Mahkeme’nin, kararın gerekçesi yayınlanıncaya kadar bu maddenin 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmesi halinde giderilmesi güç zararlar doğuracağı için de maddenin yürürlüğünü durdurduğunu anlatan Erbilici, Sağlık Bakanlığı’nın, ”Anayasa Mahkemesi’nin kararını ısrarla yanlış yorumlaması ve 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan hekimlerin muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmasının mümkün olmadığını duyurması” üzerine, Danıştay’da dava açtıklarını anımsattı.

Erbilici, Danıştay Beşinci Dairesi’nin, 21 Temmuz 2010 tarih ve 2010/4406 sayılı kararıyla, Sağlık Bakanlığı’nın ”kamu kurumlarında görev yapan doktorlara 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren özel muayenehane açma yasağının getirilmesine ilişkin işlemi”nin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini hatırlattı. Erbilici, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Buna rağmen, bugün Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Valilikler aracılığıyla İl Sağlık Müdürlükleri’ne gönderilen ve web sitesinde yayınlanan genelgede, 5947 sayılı ‘Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30 Ocak 2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu Kanunun yürürlüğe girmesi ile kamuda çalışan tabiplerin yalnızca kamuda meslek icrasında bulunabileceği, Kanunun Üniversite Hastaneleri hariç diğer kamu kurumlarındaki uygulama tarihinin 30 Temmuz 2010 tarihi olduğu belirtilmekte ve yazı ekinde gönderilen muayenehane sayılarıyla ilgili tabloların doldurularak, 30 Temmuz 2010 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi istenilmektedir.

Sağlık Bakanlığı, bugün yayımladığı genelgeyle Anayasa Mahkemesi’nin ve Danıştay Beşinci Dairesi’nin kararlarını yok saymakta ve hukuku ihlal etmektedir. Sağlık Bakanlığı’nı, hukuka saygı göstermeye, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Beşinci Dairesi’nin kararlarını yok saymaktan ve kamuda çalışan hekimlerin 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yalnızca kamuda mesleklerini icra edebilecekleri şeklindeki her türlü yorum ve işlemden vazgeçmeye davet ediyoruz.”

-”KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN HEKİMLER TEHDİT EDİLİYOR”-

TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu da Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki açıklama ve faaliyetleri nedeniyle, protesto edici basın açıklamaları yapacaklarını bildirdi.

Mahkeme kararlarına rağmen ”Sağlık Bakanlığı’nın, kısmi zamanlı çalışan hekimleri tehdit ettiğini” ileri süren Bilaloğlu, 31 Temmuzdan sonra bu şekilde çalışacak hekimlerden, haklarında tutanak tutulmasına izin vermemelerini önerdi. Bilaloğlu, Sağlık Bakanı’nın ”kanunsuz emir verdiğini”, bu emirleri yerine getirenlerin de doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını söyledi.