Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERE BAĞIŞI YASAKLADI

Sağlık Bakanlığı yayanladığı genelge ile hastanelerin ticari ilişkilerde bulundukları firma ve şahıslardan yardım talep etmesini yasakladı.

Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelge ile hastanelerin ticari ilişkilerde bulundukları firma ve şahıslardan yardım talep etmesini yasakladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla yayınlanan genelgede, sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin, etkin, kaliteli, kesintisiz, ulaşılabilir ve hakkaniyetli bir şekilde sunulmasının esas alındığı belirtildi.

Genelgede, hastanelerin ticari ilişki içinde bulundukları firma ve şahıslardan, bağış veya hibe adı altında hastaneye ayni ya da nakdi yardım talep etmemelerinin istendiği genelgede, aksine uygulamalardan başta başhekimler olmak üzere her kademedeki personelin sorumlu tutulacağı belirtildi.