Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK BAKANLIĞI BUNU İNAT MESELESİ GÖRMESİN

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, Anayasa Mahkemesi’nin “Tam Gün” Yasası’na kısmı iptal kararına ilişkin, “Sağlık Bakanlığı, bu kararı lütfen bir inat meselesi olarak…

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, Anayasa Mahkemesi’nin “Tam Gün” Yasası’na kısmı iptal kararına ilişkin, “Sağlık Bakanlığı, bu kararı lütfen bir inat meselesi olarak değerlendiren dar yorumlar yapan bir yaklaşım içinde bulunmasın” dedi.

Bilaloğlu, TTB Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi’nin kararından önce TTB, GATA ve YÖK yetkililerinin düşüncelerini

sözlü olarak dinlediğini anımsattı.“Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar, bir süreçtir” diyen Bilaloğlu, gerekçenin henüz bilinmemesine rağmen Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla “düne göre daha olumlu bir noktaya” gelindiğini ifade etti.Bilaloğlu, bu gelişmelere karşı, bazı maddelerde arzu edilen ve beklentilere denk düşen bir yürürlüğü iptal kararının verilmediğini söyledi.

“KARAR TÜM HEKİMLERİ KAPSAYACAK BÜTÜNLÜKTE DEĞERLENDİRİLMELİ”

“Anayasa Mahkemesi heyetinin, hekimlerin birden fazla yerde çalışmalarına yönelik sınırlamaları ortadan kaldırdığını” belirten Bilaloğlu, “Bu da bizce kamuda çalışan hekimler başta olmak üzere hepsini kapsayan bir bütünlükte değerlendirilmelidir. Bu kararın bu şekilde yorumlanabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Hekimlerin TTB’nin Sağlıkta Dönüşüm programının parçası olan bu yasaya karşı çok dikkatli bir faaliyet yürüttüğünün bilmesini isteyen Bilaloğlu, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı, bu kararı lütfen bir inat meselesi olarak değerlendiren, dar yorumlar yapan bir yaklaşım içinde bulunmasın. Bu verilen karar, hem hekimleri, hem sağlık çalışanlarının hem de halkın yararına olacak bir şekilde yorumlamakta ve ona göre adım atmakta yarar vardır.” TTB Genel Sekreteri Feride Aksu Tanık da, söz konusu kararla hükümete bir çağrıda bulunmak gerektiğini ifade ederek, “Sağlıkta Dönüşüm programını hükümet yeniden gözden geçirmelidir. Çünkü hep parçalarıyla bir hukuki ve sosyal mücadele yürütüyoruz. Sonsuza denk yürütmeye devam edeceğiz ama yasa tasarısının en temel bileşeni olan madde iptal edilmiştir. Hükümetin bu ısrarda devam etmemesi, yeniden gözden geçirmesinde yarar var” dedi.

HEKİMLERİN MUAYENE AÇMA DURUMLARI

Avukat Ziynet Özçelik de Sağlık Bakanlığının kararın ardından yaptığı “Öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışması mümkün bulunmamaktadır” şeklindeki açıklamasını anımsattı. “Açıklamayla Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın uygulanmadığını düşündüklerini” dile getiren Özçelik, “Bize göre Anayasa Mahkemesi, çalışma sınırlamalarını iptal ettiği için Sağlık Bakanlığının da Anayasa’ya uygun bu yorumu dikkate alarak bunu hayata geçirmesi temel beklentimizdir” diye konuştu.

Hekimlerin serbest çalışmasına olanak veren 2368 sayılı yasanın “Tam gün” yasası ile yürürlükten kaldırıldığını anlatan Özçelik, yürürlükten kaldırılmaya ilişkin ibarenin Anayasa Mahkemesine götürülmediğini söyledi. Anayasa Mahkemesinin buna rağmen konuya ilişkin “öz”ü tartıştığını ve “Çalışma sınırlamaları Anayasa’ya aykırıdır” dediğini kaydeden Özçelik, şöyle konuştu:

“Bu durum karşısında Sağlık Bakanlığının şu an yapabileceği şey, 657 Devlet Memurları Kanunu’na göre, dar yorumda bulunup bir disiplin cezası verme yoluna gidecek gibi görünüyor. Ama hekimleri istifa etmiş sayamaz. Kamu görevlerine devam edebilirler. Muayenehanesini kapatmadı diye işten atamaz. Disiplin cezaları ve soruşturma söz konusu olabilir. Ama biz bu işlemlere karşı gerekli hukuk yolunu şimdiden işletmek üzere bir hazırlık yaptık. Hekimlerimize başvurmaları halinde bu konuda desteği vereceğiz. Umuyorum Sağlık Bakanlığı buna neden olacak işlemlerden kaçınır.”

Kararın ardından Anayasa’ya aykırı bir yorumdan kaçınılması gerektiğini belirten Özçelik, “Hekimlere böyle bir zorluk çıkarılmamalı. Eğer böyle bir yorum yapılırsa hukuken idare mahkemelerine başvurularak bu işlemlerin yürütmesinin durdurulması ve buna olanak veren düzenlemelerin Anayasa Mahkemesine götürülmeyen bölümlerinin de Anayasa Mahkemesine götürülmesi ve bu sorunların çözülmesi olanağı mevcut. Ama umuyoruz ki Sağlık Bakanlığı böyle bir soruna neden olmaz diye düşünüyoruz” şeklinde görüşünü ifade etti.