Genel SağlıkHABERLER

RUH SAĞLIĞI HASTANELERİNDE GÜVENLİK İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM ŞART!…

Türkiye’nin 9 ruh sağlığı hastanesini bir araya getiren ‘Ruh Sağlığı Hastaneleri Sempozyumu 2010’ 2-5 Aralık tarihleri arasında Titanic Otel’de yapıldı.

BRSHH Başhekimi Doç. Dr. Erhan Kurt, sağlık çalışanlarının zaman zaman çeşitli derecelerde şiddet olayları ile karşı karşıya kaldığını belirterek, hastaya zarar vermeden şiddetin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu yıl ilk kez sempozyum formatında düzenlenen ‘Ruh Sağlığı Hastaneleri Sempozyumu 2010’ İstanbul’da Titanic Otel’de yapıldı. Sempozyuma Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi (BRSHH) ile birlikte Türkiye’nin önde gelen 8 ruh sağlığı hastanesinin başhekim ve personeli katıldı. İki gün boyunca çeşitli panel ve toplantıların yapıldığı sempozyumla ilk kez psikiyatrlar, psikiyatri hemşireleri, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları bir araya geldi.

“Ruh Sağlığı Hastaneleri’nde Güvenlik” konulu panelin moderatörlüğünü yürüten Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi (BRSHH) Başhekimi Doç. Dr. Erhan Kurt, sağlık çalışanlarının zaman zaman çeşitli derecelerde şiddet olayları ile karşı karşıya kaldığını belirterek, hastaya zarar vermeden şiddetin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Her kurumun güvenlik planının olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Erhan Kurt, ruh sağlığı hastanelerinde güvenlik için sürekli eğitimin şart olduğunu ifade etti.

Dr. Kurt, ruh sağlığı hastanelerinde şiddetin önlenmesini yönelik alınması gereken önemler hakkında şu bilgileri verdi: “Eğitici öğretici dökümanlara ihtiyaç duyuyoruz. Kurumlarımızın güvenlik planları olmalıdır. Kayıt sistemi mutlaka yapılmalıdır. Güvenlik birimi kurulmalıdır. İyi bir koordinasyon gerekiyor. Sistemimiz her zaman bir saat gibi işlemesi gerekiyor. Daha eylem olmadan tespit etmek ve önlemek gerekiyor. Eğiticinin eğitimi önemli. Biz BRSHH’de çalışanları eğittik. Teknoloji birçok hatayı kusuru ortadan kaldırıyor. Teknolojiden güvenlik için yararlanmak gerekiyor. Telsiz ve kritik noktalara kamera sistemi kurulmalıdır. Servislerde tedbirler almak gerekiyor. Yeterli sağlık çalışanının olması ve iyi bir ekip çalışması şart. Şiddeti azaltan her türlü önlem alınmalıdır. Sağlık eğitimi almamış kişilerin hastayla mümkün olduğu kadar temasını kesmemiz gerekiyor. Servis dışında hastaların değişik ortamlardan faydalandırılması gerekmektedir.”

Uzman Dr. Kürşat Altınbaş ise sağlık çalışanlarının yüzde 20’sinin bir şekilde şiddete maruz kaldığını söyledi. Şiddet olaylarının daha çok muayene odası ve acil servislerde yaşandığını belirten Altınbaş, “Derecesi ne olursa olsun şiddet olaylarının kayıh altına alınması gerekiyor. Şiddete karşı çalışan güvenliğinin daha artırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Dr. Ahmet Türkcan da psikiyatride şiddetle başa çıkma stratejisi hakkında bilgiler verdi. Şiddet konusuna çok boyutlu bakılması gerektiğinin altını çizen Türkcan, çalışanların iş yükünün azaltılması gerektiğini hatırlattı. Kurum yöneticilerinin güvenlik konularından sorumlu olduğunu aktaran Türkcan, yöneticilerin bilinçli davranışlar sergilemesi gerektiğini söyledi. “Şiddet olaylarının düzenli bir şekilde kayıt altına alınması gerekiyor” diyen Türkcan, çalışanlara uygulanan şiddetin hiçbir zaman tolere edilemeyeceğini ifade etti.