ROCHE’UN UNICEF ‘BAĞIŞIKLAMA KAMPANYASI’NA KATKISI SÜRÜYOR

14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlamak amacıyla, 2006 yılından bu yana her yıl düzenli olarak, çocukların salgın hastalıklardan korunması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde UNICEF tarafından yürütülen ‘Bağışıklama Kampanyası’na katkıda bulunan Roche, bu yıl 3. kez bu projenin içinde yer alıyor.

81 ilde, il sağlık müdürleri ve aşı sorumlularının bilgilendirildiği ve eğitim amaçlı seminerlerin düzenlendiği Bağışıklama Kampanyası, Türkiye’de yüzde 46’sının aşılanmadığı tespit edilen, 1-2 yaş arası çocukların aşılarının tamamlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Her yıl, il bazında hazırlanan planların uygulamaya sokulduğu kampanya, şu ana kadar özellikle kızamık ve tetanoz gibi hastalıklar konusunda önemli aşamalar kaydetmiş durumda.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Talat Halman, UNICEF’in küresel olarak sürdürdüğü Bağışıklama kampanyalarıyla çocuklarda salgın hastalıkların önlenmesine büyük katkılar sağlandığını ifade ederken, Türkiye’de özel sektörün verdiği desteğin kampanyanın başarısı ve daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Roche Türkiye Genel Müdürü George Hadjiev, 1996 yılından bu yana çocuk sağlığı konularında birçok projeye destek verdiklerini belirtirken, “sağlıklı bir neslin yetiştirilebilmesi için, çocuklarımızın salgın hastalıklardan korunması çok önemli. Bizler de 14 Mart Tıp Bayramı’nda, hem tüm sağlık çalışanları hem de çocuklarımız için en büyük hediyenin, UNICEF’in bu değerli kampanyasına bağış yapılması olduğunu düşündük. 2006 yılından bu yana, kampanyanın bir parçası olabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Bağışıklama nedir?

Çocuk ölümlerinin nedenleri arasında yer alan difteri, boğmaca, tetanoz, verem, hepatit B, çocuk felci ve kızamık hastalıkları aşıyla önlenebiliyor. Ancak henüz, Türkiye’de 1-2 yaşlarındaki çocukların yüzde 46’sının aşıları tam değil. Örneğin kızamık, tüm dünyada önlenebilir çocuk ölümlerinin başlıca nedeni. Sağlık alanındaki diğer bütün müdahalelerle karşılaştırıldığında, kızamık aşısı, birim maliyet üzerinden en fazla sayıda çocuk ölümünü önleyen müdahale olarak yer alıyor. Bu hastalıklarda aşılama oranı, gereken bölgesel seviyenin altında olup, aşılama çalışmalarının yoğunlaştırılarak sürdürülmesi önem taşıyor.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Hakkında

UNICEF, Türkiye’deki etkinliklerini 1951 yılından bu yana sürdürüyor. UNICEF, bu tarihten itibaren çocuk haklarının korunması amacıyla, tanıtım-savunu görevleri üstleniyor, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı oluyor ve her çocuğun potansiyelini eksiksiz biçimde gerçekleştirebilmesi için, çeşitli fırsatlar yaratmaya çalışıyor. UNICEF’in Türkiye’deki etkinliklerinin odak noktası ve kapsamı aradan geçen dönemde önemli değişiklikler geçirdi. Kuruluşun, ülkedeki ilk etkinliği okullara ücretsiz süt temini iken, bugün UNICEF, çocuk haklarını temel alan, çocukların yaşatılmaları, geliştirilmeleri ve korunmaları amacına yönelik daha bütüncül bir yaklaşımı benimsiyor.