Genel SağlıkHABERLER

RAHİM AĞZI KANSERİNDE PAP SMEAR TESTİ İLE ERKEN TANI

Rahim ağzı kanseri gelişmeden yıllar önce, kanser öncüsü bazı hücresel değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Smear testi ile bu değişikliklerin fark edilmesi sayesinde hastalığa kanser gelişmeden önce müdahale etme imkanı doğmaktadır. Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Kayhan Yakın, smear testinin yaygın olarak uygulandığı ülkelerde rahim ağzı kanserinin görülme sıklığının son derece az olduğunu belirtiyor.

Pap smear testi nedir?

Pap smear testi rahim ağzından basit bir sürüntü ile alınan hücrelerin mikroskop altında incelenmesi ile rahim ağzı kanseri gelişmeden önce gözlenen hücresel değişikliklerin araştırılmasıdır.

Kimler smear testi yaptırmalıdır?

21 yaşının üzerindeki tüm kadınlar smear testi yaptırmalıdır. 21 yaşından genç hanımlarda eğer üç yıldan daha uzun süredir devam eden bir cinsel hayat varsa yine smear testine başlanması gereklidir. Testlere menopozda da devam edilmelidir. 65 yaşından sonra eğer o zamana kadar en az üç tane normal smear sonucuna sahip olundu ise doktorun da onayı alınarak smear testlerine son verilebilir.

Ne sıklıkta yapılmalıdır?

Tüm kadınların yılda bir kez smear testi yaptırması gerekir. Şüpheli veya anormal test sonuçları varlığında doktorunuz daha sık aralıklarla smear tekrarı isteyebilir.

Smear testi için özel bir hazırlık gerekli midir?

Bazı faktörler rahim ağzına dökülen hücrelerin yeterli bir şekilde örneklenmesini engelleyebilirler. Bu nedenle smear testinden iki gün öncesinden itibaren vajinal duş, tampon kullanımı, vajinal ilaç kullanımı ve cinsel ilişkiden kaçınılmaldır.

Adet kanaması sırasında test yapılabilir mi?

Hayır, kanama olduğu dönemde test doğru bir sonuç vermeyecektir. Test için ideal dönem adet bitiminden sonraki 7-10 günlük dönemdir.

Gebelikte smear testi yapılabilir mi?

İdeal olan hamile kalmaya karar verildiğinde genel bir muayeneden geçmek ve bu aşamada smear testini yaptırmaktır ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda ilk hamilelik kontrolünde smear testin yapılabilir, herhangi bir sakıncası yoktur.

Smear testi nasıl yapılır?

Smear testi normal jiekolojik muayene sırasında yapılan çok hızlı ve kolay bir testtir. Vajen içerisine yerleştirilen bir spekulum ile rahim ağzı gözlendikten sonra, boğaz muayenesi için kullanılan dil basacağına benzer bir alet rahim ağzına hafifçe sürtülerek rahim ağzına dökülen hücreler toplanır. Örnek özel bir sıvı ile dolu bir kaba yerleştirilerek sitoloji laboratuarına gönderilir. İşlem tamamen ağrısızdır. Muayene için kullanılan spekulum aleti pek çok kadın için bir miktar rahatsız edici olabilir ancak kibar bir muayene ile bu rahatsızlık çok rahat tolere edilebilecek düzeydedir.

Anormal test sonucu ne anlama gelir?

Smear sonucunun normal çıkmadığı bilgisi hemen yanlış bir kanser korkusu ile karşılanmakta ve gereksiz endişelere yol açmaktadır. Oysa bu testte kanser teşhisi çok çok nadir saptanır. Bu testte aranan şey daha kanser gelişmeden önce ortaya çıkan hücresel değişikliklerdir. Bu değişikliklerin saptanması ve tedavisi ile kanser gelişimi önlenebilmektedir.

Anormal smear sonucu çıktığında neler yapılır?

Saptanan hücresel değişikliğin şiddetine göre doktorunuz kolposkopi adı verilen bir ileri incelemeyi önerebilir. Kolposkopide normal muayeneden çok farklı olmayacak şekilde, rahim ağzı teleskop benzeri bir cihaz ile incelenerek hastalık odağının araştırılması ve örneklemesi yapılır.

Test ne oranda doğru bir teşhis sağlar?

Smear testi her zaman yüzde yüz doğru bir teşhis sağlamaz. Ne yazık bir bazen mevcut bir hastalığı yakalayamaz. Bazen de tam tersine hastalık yokken varmış gibi doktoru yanıltabilir. Bu nedenle yanlış negatif sonuçlardan korunmak için düzenli smear testlerini ihmal etmemek gerekir. Bu şekilde ilk smear hastalığı yakalayamadığında bir sonraki smearde yakalanması mümkün olacaktır. Yanlış pozitif sonuçlardan korunmak için ise teşhis kolposkopi ile teyid edilmelidir.

Amerikan Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
Doç.Dr. Kayhan Yakın