Genel SağlıkHABERLER

PROFESÖRE MUAYENE OLMAK 50 MİLYON LİRA DAHA PAHALI

Her yıl on binlerce hastanın umut kapısı olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, geçen hafta hasta muayenelerinde yeni bir uygulama başlattı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu, bir bildiri yayınlayarak doçent ya da profesörlere muayene olmak isteyen hastalardan 50 ile 65 milyon lira arasında para alınacağını duyurdu.

Bugüne kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gelen hastaların tedavilerinde doçent ve profesör ayrımı yapılmıyordu. Fakülteden yapılan açıklamada ise para alma gerekçesi “gelir artırma amaçlı” şeklinde gösterildi. Daha bilgili ve hassas oldukları için öğretim üyesi doktorları seçen hastalar da para alınmasını “profesör tarifesi” diye yorumladı. Uygulama hakkında yönetimden cevap alamayan öğretim üyeleri, elde edilen paranın nereye gideceğinin bilinmemesini eleştiriyor. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, yapılan işlemin yasal olmadığını gerekçe göstererek fakülteye yazılı uyarıda bulundu. Bakanlığın 9 Ağustos tarihli yazısında öğretim üyesi profesör ve doçentlere sadece mesai saatleri dışında özel muayene olma imkanı getirildiği hatırlatılarak, mesai saatleri dışında özel muayene uygulamasına gidilmesinin yasal olmadığına dikkat çekildi.

Türkiye’nin en iyi üniversite hastanelerinden birisi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne günde binin üzerinde hasta girip çıkıyor. Emekli Sandığı’na bağlı, sigortalı ve Bağ–Kur’lu hastaların yanı sıra, hiçbir kuruma bağlı olmayan hastalar da bu kurumdan hizmet alabiliyor.

Yeni uygulamaya göre; ayaküstü müracaat eden ve öğretim üyesine muayene olmak isteyen evraklı hastalardan (memur, emekli, sigortalı vb.) mesai içi 50 milyon lira fark alınacak. Poliklinik veya öğretim üyesi odalarında muayene edilecek hastaların ücreti peşin yatırılacak veya sevk evrakı üzerine kaşe ve imza edilerek kayıt esnasında tahsil edilecek. Hiçbir kurumdan yardım almayan ve sevksiz giden hastalardan ise 65 milyon lira ücret alınmak üzere vezneye gönderilecek. Yine aynı bildiride, anabilim dalı genel polikliniklerinde öğretim üyelerinin poliklinik yapmasının teşvik edilmesi gerektiği, ayrıca çalışma yapan öğretim üyesinin isminin poliklinikte figüre edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yapılan bu uygulamanın anabilim dalı ve bilim dalı başkanlıkları tarafından titizlikle takip edilmesi de isteniyor.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ise bu uygulamanın geçerli olmadığını bildirdi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne uyarı yazısı gönderen bakanlık, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın doçent ya da profesöre muayene olan hastalardan fark talep edilmesinin mümkün olmadığını vurgularken, uyarı yazısında şu hususlara değindi: “Resmi yazı ile müracaat eden; ancak özel olarak öğretim üyesi profesör ve doçentlere mesai saatleri dışında muayene olmak isteyen hastalar bu tarifeye göre ortaya çıkacak muayene ve tedaviye ait fiyat farkını kendileri ödemek zorundadır. Ama hastaların öğretim üyesi profesör ve doçentlere sadece mesai saatleri dışında özel muayene olma imkanı getirilmiş olup, mesai saatleri içinde özel muayene uygulamasına gidilmesi ve bu amaçla hastalardan fark istenmesi mümkün değildir.”