Genel SağlıkHABERLER

ORTA DOĞU VE DOĞU AVRUPA’DAN GELEN KUDUZ UZMANLARI PARİS’TE BULUŞUYOR

Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinden (Hırvatistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna) gelen kuduz uzmanları 5 ila 8 Haziran tarihlerinde Paris’te bir araya geldi. Üç gün süren toplantı süresince uzmanlar bölgesel bağlamda hastalığın önlenmesi ve kontrolü için stratejiler belirlemek üzere Pastör Enstitüsü ile Kuduz Kontrolü için Küresel İttifak’tan (Global Alliance for Rabies Control (GARC)) uzmanlarla kendi ülkelerindeki kuduzun durumunu tartıştı.

Kuduz, günümüzde dünyadaki en ölümcül hastalıklardan birisi olarak kabul ediliyor. Enfekte olmuş bir hayvanın ısırığı, tırmığı ya da yalamasıyla geçen bir virüsün sebep olduğu hastalık, semptomlar bir kez ortaya çıktığında, acımasız bir biçimde ölüme neden olmaktadır. Ancak virüse maruz kalındıktan sonra, tedavinin ivedi bir şekilde sağlanması halinde hasta kurtarılabilmektedir. Tedavi (maruziyet sonrası profilaksi ya da PEP olarak da adlandırılmaktadır), yaranın sabun ve su ile acil ve uzun süreli yıkanmasını, ardından güvenli ve etkili bir aşı ile bağışıklık kazandırılmasını ve kuduz antikorunun uygulanmasını içermektedir. Bu tedavi hem hızlı hem de uzun süreli bir koruma sağlamaktadır.

Hırvatistan ve Sırbistan gibi Orta Doğu ve Doğu Avrupa Kuduz Uzmanlk Bürosu’na bağlı (MEEREB) ülkelerden bazılarında, 30 yıldan uzun süredir kuduz kaynaklı insan ölümü kaydedilmemiştir.. Ancak tilkilerdeki kuduzun, insanlarda görülen kuduz vakalarını önlemek için aralıksız bir gözetimi, dikkate değer bir ihtiyatlılığı ve gerekli kamu sağlığı müdahalelerini zorunlu kılmaktadır. Toplantıda temsil edilen diğer ülkelerde kuduz sadece vahşi hayvanlarda değil köpeklerde de görülmektedir ve alınan koruyucu önlemlere rağmen insan vakalarına hala rastlanmaktadır.

MEEREB’in amacı Orta Doğu ve Doğu Avrupa bölgelerinde kuduzun kontrolüne ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. MEEREB, Asya ve Afrika Kuduz Uzmanı Büroları (AREB ve AfroREB) gibi diğer bölgesel ağlarla da ortaklık halindedir.

Kuduz Hakkında

-Kuduz % 100 ölümcül bir hastalıktır.

-Dünya çapında kuduz nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısı yaklaşık 55 000’dir.

-Kuduz, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerine uygun bir biçimde gerçekleştirilen acil bir tedaviyle, virüse maruz kalan hastalarda önlenebilmektedir.

MEEREB Sanofi Pasteur’ün verdiği karşılıksız bir hibe ile desteklenmektedir.