Genel SağlıkHABERLER

OKUL ÖNCESİNDE YAPILAN İŞİTME TESTLERİ, ÇOCUKLARIN OKUL BAŞARISINI ARTIRIYOR

İşitme seviyesini objektif olarak ölçen işitme testi; Odyogram denilen aletlerle sessiz kabin içinde girilerek, değişik şiddette ses verilmesi ve verilen cevaba göre işitme düzeyinin belirlenmesi esasına dayanıyor. İşitme kaybı, doğumsal olabildiği gibi sonradan da ortaya çıkabiliyor. Yeni doğan döneminde BERA ve Otoakustikemisyon adı verilen testlerle, çocukların işitip işitmedikleri kolaylıkla anlaşılabiliyor. Okullar açılmadan önce çocuklara uygulanacak olan işitme testlerinin, çocukların kulak sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Emsey Hospital’dan KBB, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Suat Turgut, konuyla ilgili anne babaları bilgilendiriyor.

Çocukları okul öncesi dönemde bekleyen kulak hastalıkları

Okul öncesi dönemde görülen hafif ve orta düzeyde işitme kayıpları; çocukların şikayetlerini algılayacak ve ifade edecek olgunlukta olmamalarından kaynaklı olarak çoğunlukla gözden kaçıyor. Bu dönemde en sık görülen kulak hastalığının, orta kulakta sıvı birikimiyle öne çıkan Seröz Otit hastalığı olduğunu ifade eden KBB, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Suat Turgut, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle sürdürüyor: “Okul öncesi dönemde Seröz Otit’in yanı sıra; doğumsal işitme kayıpları, enfeksiyonlara bağlı özellikle kabakulak hastalığına bağlı tek taraflı işitme kayıpları, uzun süre kulağa zarar veren antibiyotik ve ilaçların oluşturduğu işitme kayıpları ortaya çıkabilir. Günlük yaşamda bu durumlar ebeveynlerin dikkatinden kaçabilir. Bu durumun dikkatten kaçmaması, ailenin çocuğu dikkatle gözlemlemesi çocuğun kulak hastalıklarından korunması açısından oldukça önemlidir.”

Çocuklar işitme kaybını fark edebilirler mi?

Çocukların kendi işitme kayıplarını tanımlayıp ifade edemeyebileceklerini, ancak çocukların bazı davranışlarıyla işitme kaybıyla ilgili işaret verebileceklerini söyleyen Prof. Dr. Suat Turgut, görüşlerini şu sözlerle aktarmaya devam ediyor: “Çocuğunuza uzaktan seslendiğinizde cevap vermiyorsa, söylenen sözleri tekrarlatıyorsa, konuşulan kelimeleri ayırt etmede güçlük çekiyor ise, televizyonu yakından izliyor veya yüksek sesle dinliyorsa mutlaka işitme kontrolü yapmak gerekir. ” Bazen kabakulak ve diğer sebeplere bağlı olarak, tek taraflı işitme kayıpları fark edilmez. Çünkü, çocuğun bir kulağı tamamen normal olduğu için, çocuğun tek kulağıyla işitmediği anlaşılamaz. Bu durumda, sesin geldiği yönü tayin etmede sıkıntılar yaşanır. Çocuk ev içinde çalan telefonun yerini bulamayabilir. Çocukların sağlıklı işitmesi, okul başarıları açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden çocuklar okula başlamadan önce, işitmelerinin normal olup olmadığının bilinmesi gerekir. İşitme testleriyle kolayca teşhis edilebilen işitme kayıpları, erken yaşta müdahale ile tedavi kolayca edilebilmekte, bu durum çocukların okul başarılarını artırmaktadır.