Genel SağlıkHABERLER

MENİSKÜS YIRTIKLARINDA, ARTROSKOPİK CERRAHİYLE TEDAVİ SÜRECİ KISALIYOR

Yaz aylarında menisküs yırtıkları gibi spor yaralanmaları da artıyor. Artroskopik cerrahi bu yaralanmalarda en güncel ve hızlı tedavi yöntemi. Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kıral, “Artroskopik cerrahi sayesinde menisküs yırtığı olan hasta, ertesi gün değnek kullanmak zorunda kalmadan evine gidebilir. Ayrıca ev içindeki gereksinimlerini kendisi görebilecek kadar yürümesine izin verilir” diye bilgi veriyor.

Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kıral, artroskopinin menisküs yırtıkları cerrahisindeki uygulamalarını “Her dizin içinde menisküs denilen, ikişer tane yarım ay şeklinde kıkırdak yastıkçıklar bulunuyor ve buralarda zorlama, yaşlanma ya da yapısal nedenlerle yırtıklar meydana gelebiliyor. Artroskopik cerrahide dizin ön kısmına iki delik açılıyor, birinden girilen optik kamera ile eklem içi video ekranından izlenirken, diğerinden girilen aletlerle cerrahi işlemi gerçekleştiriliyor” diye anlatıyor.

Prof. Dr. Ahmet Kıral, artroskopinin ortopedide kullanımından önce menisküs ameliyatlarının açık yapıldığını, dizin kesilerek açıldığını ve çoğunlukla menisküsün tümünün çıkartıldığını belirterek, “Menisküsün tümü alınmışsa dizde ciddi hasarlar oluşur. Çünkü bu organ iki eklem yüzeyi arasında yastık görevi görür, esneklik sağlar ve dize gelen bir şoku hapsedebilir. Yokluğunda ise bölgede aşınmalar olur. O nedenle günümüzde menisküsün tamamı alınmıyor, mecbur kalınırsa da menisküs nakli yapılıyor” diye bilgi veriyor.

Menisküs cerrahisinde hasta, yatışının yapıldığı gün ameliyata alınıyor ve bir gece hastanede kalıyor. Artroskopik cerrahi sayesinde hasta ertesi gün evine değnek kullanmak zorunda kalmadan ve ev içindeki gereksinimlerini kendisi görebilecek kadar yürümesine izin verilerek gönderiliyor. Ayrıca dize elastik bandaj takılıyor. Prof. Dr. Kıral, hastaların fazla yürümemeleri gerektiğini belirterek, “Mümkünse iki hafta evden çıkılmaması öneriliyor. İkinci haftanın sonunda giriş deliklerindeki dikişler alınıyor ve hasta normal yaşantısına dönüyor. Bir ay boyunca dizde duyarlılık devam edebiliyor” diyor.

Artroskopinin kullanım amaçlarını anlatan Prof. Dr. Kıral, “Muayene, röntgen, MR gibi incelemelerle tam tanı koyamadığımız durumlarda kamera ile diz eklemine girip diz içi yapıları inceliyoruz. Artroskopi, diz eklemi, ayak bileği, kalça eklemi, el bileği, dirsek ve omuz gibi diğer eklemlerle ilgili sorunların tanı ve tedavisinde kullanılıyor. Menisküs yırtıklarının yanı sıra, eklem yüzü harabiyetleri, çapraz bağ kopmaları, eklem içi kırıklarda artroskopiyi, cerrahi girişimle tedavi amaçlı kullanıyoruz” diye bilgi veriyor.