KURUM TABIPLIKLERI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100TSH130004

Konu : Kurum Tabiplikleri

Ankara

21.02.05 2351

………………………VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE 2005/28

Ilgi: 11.02.2005 tarih ve 1840 (GENELGE 2005/25) sayılı genelgemiz.

Bilindiği üzere, 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun gereğince; kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet sunan Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ 10/02/2005 tarih ve 25723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, Tebliğe ilişkin açıklamalar da ilgi Genelgemiz ile duyurulmuştu.

Bahsedilen Tebliğde değişiklik yapılmış ve değişikliğe dair Tebliğ de 19/02/2005 tarih ve 25732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Ilgi Genelgemizde açıklanan hizmetten yararlanan personel sayısına dair değişiklikler aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

Örnek 1

Pratisyen tabipler için, hizmetten yararlanan personel sayısı:

500’e kadar ise 1 tabip

501-1500 arasında ise 2 tabip

1501-2500 arasında ise 3 tabip

şeklinde devam eder.

Örnek 2

Diş tabipleri için, hizmetten yararlanan personel sayısı:

(Her bir diş tabibi için bir diş üniti olması kaydıyla)

1000’e kadar ise 1 diş tabibi

1001-3000 arasında ise 2 diş tabibi

3001-5000 arasında ise 3 diş tabibi

şeklinde devam eder.

Örnek 3

Hemşireler için, hizmetten yararlanan personel sayısı:

500’e kadar ise 1 hemşire

501-1500 arasında ise 2 hemşire

1501-2500 arasında ise 3 hemşire

şeklinde devam eder.

Örnek 4

Uzman tabipler için, hizmetten yaralanan personel sayısı:

Her bir uzmanlık dalı için ayrı ayrı olmak kaydıyla

500’e kadar ise 1 uzman tabip

501-1500 arasında ise 2 uzman tabip

1501-2500 arasında ise 3 uzman tabip

şeklinde devam eder.

Konu hakkındaki iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM.

81 Il Valiliği

…./ 02/ 2005 Daire Bşk. Ş. ŞENTÜRK

…./ 02/ 2005 Gn.Md.Yrd. O. BUNSUZ

Koordinasyon

…./ 02/ 2005 Gn.Md.Yrd. F. AYDINLI

…./ 02/ 2005 Gn.Md. M.UĞURLU

…./ 02/ 2005 Müst.Yard. C.EREL