Genel SağlıkHABERLER

KAZADA TEDAVİ MASRAFI HAVUZDAN ÖDENECEK

Trafik kazalarında yaralananların tedavi masrafları, zorunlu trafik sigortasından ayrılacak miktarla oluşturulacak havuzdan ödenecek.İki yıl öncesine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen trafik kazalarında yaralananların tedavi masrafları, oluşturulacak Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün havuzundan ödenecek. Havuzdaki para, sigorta şirketlerinin poliçelerden tahsil ettiği primin, müsteşarlıkça belirlenen miktarının kuruma ödenmesi ile oluşacak.

Denizli Milletvekili Mithat Ekici’nin verdiği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunlarında Değişiklik Teklifi, ilgili bakanlıklarda görüşülüyor. Teklif Meclis’te kabul edilirse, tedaviler, kurum bünyesindeki havuzdan ödenecek. 1983’te çıkan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda, yaralıların tedavilerinin sigorta şirketlerinden tahsil edileceği belirtiliyordu. Buna karşın, mahkemelerin uzun sürebilmesi, uygulama farklılıkları ve mevzuatların birbiriyle çelişmesi nedeniyle kanun, fiilen yürürlüğe girmedi. 2008’de Sayıştay denetimiyle ortaya çıkan bu durumun ardından SGK, tedavi masraflarını ödemeyeceğine dair bir genelge yayınladı.

‘ŞİRKETLERİN CEBİNDE KALIYORDU’

Yeni yasa değişikliğiyle, sigorta şirketlerinin, poliçelerden belirlenen miktarın, tahsil edilen ayı takip eden ayın en geç 20’sine kadar Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne göndereceğini anlatan Milletvekili Mithat Ekici, tasarının kabul edilmesi durumunda hem hastanelerin hem de hastaların mağduriyetinin önüne geçileceğini söyledi. Bugüne kadar poliçelerden sağlık için ayrılması gerekli payın, sigorta şirketlerinin cebinde kaldığını ifade eden Ekici, “Trafik kazalarında yaralananların yüzde 50’si tedavi masraflarını kendileri üstlenmişler. İki yıldır SGK, ödemediğini söylediği için hastaneler de zor durumda kalıyor. Şu anda teklif, bakanlıklarda inceleniyor, poliçelerden ayrılacak oranlar, günün koşullarına göre belirlenecek” diye konuştu.

SEKTÖRE 650 MİLYON LİRALIK ‘BORCUNU ÖDEMEDİN’ FATURASI

Edinilen bilgiye göre SGK, Sayıştay’ın denetiminin ardından sigorta şirketlerinden alacağı olduğu gerekçesiyle 650 milyon lira civarında bir fatura çıkardı. Cezalı masrafların da bulunduğu faturaları sigorta şirketlerinin yöneticilerine gönderen SGK, bunların bir an önce ödenmesini istiyor. Adını vermek istemeyen bir sigorta şirketinin yöneticisi, bu rakamın, sektörü batıracağını belirterek, şunları söyledi: “Trafik sigortaları iki yıl öncesine kadar serbest tarifeye tabi değildi. İçinde teknik olarak bulunan prim oranları, SGK’nın tahsilatları zamanında yapmaması nedeniyle ihmal edildi. Şimdi sigorta şirketlerinin yöneticilerine cezalı faturalar yollanıyor. 100 liralık bir ambulansın fiyatını 4 bin lira olarak ödemek zorunda bırakılıyoruz. 650 milyon lira aşağı yukarı sektörün dörtte biri anlamına geliyor. Bu faturaları ödersek sektör batma tehlikesiyle yüz yüze kalacak. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği yönetimince Hazine’ye, uygulamanın sigorta tekniği açısından uygun olmadığını belirten bir
yazı gönderildi. Şimdi onun sonucunu bekliyoruz.”

‘CARİ FİYATTAN ÖDENSİN’

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Sekreteri Cevat Şengül, yaralıların tedavi masraflarının sigorta şirketleri tarafından ödenmesinin doğru olacağını belirterek, şunları söyledi: “Tedavilerin hastanelere Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları üzerinden ödenmesi öngörülüyor. SUT fiyatları çok düşük. Bu nedenle biz, istiyoruz ki; sigorta şirketleriyle biz muhatap olalım ve masraflar, cari fiyatlar üzerinden ödensin.”