Genel SağlıkHABERLER

KARNE KORKUSU ÇOCUKLARDA KAYGIYI ARTIRIYOR

Yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte çocukları da karne korkusu sardı. Başarısız karnelere gösterilen aşırı tepkiler, çocuklarda ters etki yaratabiliyor.

Yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte çocukları da karne korkusu sardı. Başarısız karnelere gösterilen aşırı tepkiler, çocuklarda ters etki yaratabiliyor. Us Psikiyatri Enstitüsü’nden çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç, kötü karne karşısında ailelerin nasıl davranması gerektiği ve düşük notların sebepleri hakkında bilgi verdi.
Ders Notları çocukların Gelecekte Nasıl Bir Birey Olacaklarının Göstergesi Değildir
Karne notları çocukların o dönemde gördükleri dersleri ne kadar kavradıklarının bir göstergesi olarak görülmeli. Notlar yüksek geldiğinde sorun yok. Düşük notlar için ne yapmak gerek? öncelikle ders notunun çocuğun kişiliğinin ya da gelecekte nasıl bir birey olacağının göstergesi olmadığını unutmamak gerekir. Eğer çocuğunuzun belli bir dersten notu düşük ise bu o dersi öğrenmeyle ilgili bir problemin göstergesi olabilir. Notlar velilerin çocuklarının okuldaki gelişimi ile ilgili haber almasının bir aracıdır.
Sınav Kaygısı Düşük Notlara Sebep Olabilir
Karnede düşük notlar varsa bunun nedeni araştırılmalıdır. çocukların okul başarısını etkileyen en önemli neden dikkat sorunudur. Dikkati toplama ve yaptığı işe yönlendirme sorunu olan çocuklar hem okulda dersleri takip etmekte; hem de evde ders çalışmakta güçlük çekerler. Dikkat sorunlarının en sık görülen nedeni dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur. Ancak çocuğun yaşadığı tüm bedensel ve ruhsal sorunlar dikkati etkiler. Uykusuzluk, açlık, bedensel hastalıklar dikkat bozukluğu yaratabilir. Buna ek olarak ruhsal stresler, kaygı, korku, depresyon gibi faktörler de çocuğun dikkatini dağıtır ve okulda ya da evde derse odaklanması gereken durumlarda bunu başaramamasına neden olur. Bu yüzden eğer ders başarısında genel bir düşüklük varsa dikkatini toplamakta zorlanmasının nedenleri araştırılmalıdır.
Düşük notların bir başka nedeni de sınav kaygısı olabilir. Bu çocuklar çok çalıştıkları halde sınavlarda aşırı derecede stres yaşayan ve bu yüzden bekledikleri başarıyı gösteremeyen çocuklardır. Sınav kaygısı diğer kaygı bozukluklarına sıklıkla eşlik eder. Bu nedenle de yalnızca sınav kaygısı açısından değil genel olarak ruhsal sorunların varlığı açısından da incelenmesi gereken bir durumdur.
Kötü Karne Ebeveynler Tarafından Nasıl Karşılanmalıdır?
Karne bir problem çözme yaklaşımı içinde incelenmelidir. Nasıl ki bir problem olduğunda bu probleme duygusal yaklaşmak, sinirlenmek, üzülmek bir çözüm getirmezse aynı şey karnedeki düşük notlar için de geçerlidir. Yapılması gereken şey, mantıklı ve sıralı düşünerek çözüm yolları aramaktır. öncelikle düşük notların nedeni üzerinde düşünülmeli, sorunun ne olduğu anlaşılmalı sonra buna yönelik çözüm yöntemleri araştırılmalı ve işleme konulmalıdır.
Suçlayıcı yaklaşımlar genellikle ters teper. Ebeveynler açıkça beklentilerini dile getirmeli ve buna ilişkin yollar bulması için çocuklarını teşvik etmeli, kendi fikirlerini söylemeli, ne şekilde yardım edebileceklerini sormalıdır.
Dikkat toplama ve derse odaklanma sorunu ya da motivasyon düşüklüğü varsa bunun nedenlerinin araştırılması için çocuk psikiyatristine başvurulabilir. Cep telefonu, internet gibi araçların çocukların dikkatini dağıttığı bir gerçektir. Bu nedenle bu araçların kullanımında kısıtlamaya gidilmesi bir yöntem olabilir. Belli dersleri öğrenme ile ilgili sorunlar olduğunda bu derslerin takviye edilmesi yöntemine gidilebilir. çocukların başarısını artırmanın yolu eleştirmek değil yol göstermek, destek olmak ve motive etmektir. Eleştirilerin ve korkutmaların kaygıyı artıracağı ve çözüm getirmeyeceği unutulmamalıdır.