Genel SağlıkHABERLER

KAREKOD’A İPTAL DAVASI

Yönetmelik Değişikliği ve 2010/39 Sayılı Genelgenin İptali ve Yürütmesinin Durdurulması Talebi ile İstanbul Eczacı Odası tarafından Dava Açıldı.2010/24 ve 2010/12 sayılı genelgelerdeki 01.06.2010 tarihine ilişkin olarak İstanbul Eczacı Odası’nca açılan davalarda Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak Sağlık Bakanlığı bu kararları uygulamamak için Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Yönetmeliği’nde değişikliğe giderek geçici 2. maddede yer alan ve karekodsuz ürünlerin dolaşımını 01.01.2011 olarak belirleyen tarihi 01.07.2010 olarak değiştirmiştir. Yine 2010/39 sayılı genelge ile de geçici karekod uygulamasına ilişkin olarak ilaç güvenliğini yok sayan, yolsuzluğu önünü açan hukuka aykırı düzenlemeler yapılmıştır.

Yargı Kararlarını uygulamamaya yönelik bu değişiklikler aynı zamanda pek çok yönden hukuka aykırı bulunmaktadır. İstanbul Eczacı Odası hukuk bürosu yönetmelik ve genelge yayınlandığı andan itibaren dava açma hazırlıklarına başlamış ve bugün hem yönetmelik değişikliği ve hem de 2010/39 sayılı genelge açısından Yürütmeyi Durdurma ve iptali talebi ile dava açmıştır.