KANSERLİ HASTA SAYISI ARTIYOR

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Ertuğrul Selek, Türkiye’de kanserli hasta sayısının artış gösterdiğini belirtti.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr Gencay Gürsoy ise, “Ne yazık ki bu yıl 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerini Amerika’nın Irak’a saldırısının gölgesinde gerçekleştiriyoruz” dedi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Ertuğrul Selek, Türkiye’de kanserli hasta sayısının artış gösterdiğini belirtti. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr Gencay Gürsoy ise, “Ne yazık ki bu yıl 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerini Amerika’nın Irak’a saldırısının gölgesinde gerçekleştiriyoruz” dedi.

“14 Mart Tıp Haftası” nedeniyle İzmir Tabip Odası’nın yaptığı açıklamada, bütçeden sağlığa ayrılan payın azlığına dikkat çekildi. AK Parti hükümetinin politikaları nedeniyle uluslararası teknoloji üreticilerinin, tedavi ağırlıklı bir hizmet sunumu içinde koruyucu hekimliği ihmal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, halkın sağlıksızlığa mahkum edildiği kaydedildi.

Kanserli hastalar artıyor

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Ertuğrul Selek katıldığı seminerde, Türkiye’de kanserli hasta sayısının artış gösterdiğini söyledi. Selek, kanser belirtilerinin vücutta şişlik, iyileşmeyen yaralar, yutma güçlüğü, öksürük, ses kısıklığı, idrar ve dışkı yöntemlerinde değişiklik, nedensiz ateş ve zayıflama olduğunu söyledi.

Savaşın gölgesinde

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO), “14 Mart Tıp Haftası”na ilişkin Şişli Etfal Hastesi Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısına beyaz önlüklü çok sayıda doktor katıldı. Toplantıda konuşan İTO Genel Başkanı Prof. Dr Gencay Gürsoy, “Ne yazık ki bu yıl 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerini Amerika’nın Irak’a saldırısının gölgesinde gerçekleştiriyoruz” sözleriyle başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Konuşmamı 14 Mart’a ayırmak istiyorum, ama savaş gerçekliği buna engel oluyor. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünyada herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti istiyoruz. Çünkü ülkemizde kişi başına düşen sağlık harcaması 150-170 dolar.

Bu dünyayla kıyaslandığında çok gerilerde bir rakam. Genel sağlık sigortası yıllardır sakız gibi çiğneniyor. Siyasi iktidarın sağlığa ayırdığı pay yüzde 2,5 düzeylerinde. Dünya Sağlık Örgütü’nün bizim gibi ülkeler için ayırdığı pay ise yüzde 10’larda.

Çağdaş bir sağlık örgütlenmesinin öncelikli alanı olması gereken birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri ihmal edilmektedir. Biz, 14 Mart Tıp Haftası’nın açılışını yaparken, bugün Sağlık Bakanlığı bütçesi TBMM’de görüşülmeye başlıyor. Ne yazık ki bu yıl da sağlığa bütçeden gerekli payın ayrılmadığını görüyoruz.”

AK Parti’ye eleştiri

AK Parti hükümetinin henüz yeni olduğu düşüncesiyle şu ana kadar fazla eleştirmemeye özen gösterdiklerini vurgulayan Gürsoy, “Ama gördük ki kadrolaşma dışında hiçbir çabaları yok. Bundan sonra Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümet yetkililerinin tutumlarını değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.