KANSERDE ERKEN TEŞHİSLE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ŞANSI

Genel olarak genç yaşlarda yakalanılan meme, lenf, testis kanserlerinde erken teşhis aşamasında, yumurta veya spermlerin dondurulması(Vitrifikasyon: Hızlı Dondurma Yöntemi) ile çocuk sahibi olunabiliyor. Kanser tedavisinde kemoterapi ve / veya radyoterapi uygulanan hastaların kısır kalması nedeniyle, çocuk sahibi olmak için tek çözüm olan Vitrifikasyon yöntemi, gelişmiş ülkelerin yanı sıra, Türkiye’de de uygulanıyor.

Kadıköy Şifa Sağlık Grubu Yardımcı Üreme Teknikleri Yöneticisi Uzm. Dr. Engin Enginsu, genç yaşta en çok rastlanan meme, lenf, testis kanserlerinde erken teşhis aşamasında onkologların, kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavisinden önce hastalarına mutlaka kısırlık hakkında bilgi vermesi gerektiğini belirtiyor.

Dünyada ve Türkiye’de kanser hastalarının yüzde 50’sinin üreme sağlığı ya da üremeyi korumaya yönelik teknik olanaklardan haberi olmadığının altını çizen Uzm. Dr. Engin Enginsu, günümüzde kansere yakalanan hastaların yüzde dördünün 35 yaşın altında olduğunu ifade ediyor.

Uzm. Dr. Engin Enginsu, Kanser tedavilerinde son 25 sene içerisinde beş yıllık yaşam şansının yüzde 56’dan yüzde 64’e yükseldiğini, meme kanserinde bu oranın yüzde 90’lara ulaştığını ve çocukluk dönemi kanserlerinde ise bu oranın yüzde 6’dan yüzde 75’lere yükseldiğini açıklıyor.

Uzm. Dr. Engin Enginsu: İyileşen hastalar daha sonra anne-baba olmayı istediklerinde, kanser tedavileri nedeniyle kısır kaldıklarını öğreniyor. Erken teşhiste onkologların, hastalarına sperm ve yumurta dondurma işlemini (Vitrifikasyon)önermesi büyük önem taşıyor.

Çocuk yaşlarda görülen kanser vakalarında da uygulanabilen bir işlem olduğunu aktaran Uzm. Dr. Engin Enginsu Vitrifikasyon ile dondurma yönteminin üç şekilde gerçekleştirildiğini söylüyor:‘Birinci yöntemde; kadına ilaç verilip tüp bebek uygulamasındaki gibi yumurtalar toplanıyor. Evli ise, tüp bebekteki embriyo aşamasına geliniyor ve embriyo donduruluyor. İkinci yöntemde; genç erkeklerin spermleri donduruluyor. Üçüncü yöntemde ise; yumurtalık dokusunda zar kadar küçük parçalar dondurularak saklanıyor. Bu yöntem bakirelere de uygulanabiliyor’

Laboratuvar ortamında eksi 196 derece sıvı nitrojende saklanan sperm ve yumurtaların, çocuk sahibi olmak istendiğinde tüp bebek yöntemi kullanılarak hastaların aile kurmalarına yardımcı olunduğunu söyleyen Kadıköy Şifa Sağlık Grubu Yardımcı Üreme Teknikleri Yöneticisi Uzm. Dr.Engin Enginsu, başarı oranının kurtarılan yumurta sayısı, yumurta ve sperm kalitesine bağlı olduğunu belirtiyor.

Uzm. Dr. Engin Enginsu yurtdışında uzun yıllardır uygulanan yumurta dondurma işleminin bizim ülkemizde henüz yaygınlaşmadığını, sadece birkaç tüp bebek merkezinde uygulandığını, maliyetinin de sanılanın aksine tüp bebek maliyetinden fazla olmadığını açıklıyor.