Genel SağlıkHABERLER

KALIN BAĞIRSAK KANSERLERİ KANSER ÖLÜMLERİ ARASINDA İKİNCİ SIRADA

Kalın bağırsak ya da kolon kanserleri en sık görülen kanserlerdendir. Gelişmiş ülkelerde kanser ölümleri arasında ikinci sırada bulunmaktadır. Ömür boyunca kolon kanserine yakalanma riski yaklaşık yüzde 6 civarında olup, ailesinde benzeri hikayesi olanlarda bu risk 3 misli artmaktadır. Genellikle 50 yaşında sonra kadın ve erkeklerde eşit miktarda görülür ve bu risk ilerleyen yaşlarda artar. Daha ender olarak özellikle aileden yatkınlığı olanlarda daha erken yaşlarda da görülebilmektedir.

Erken tanı ile tamamen önlenebilir ya da tedavi edilebilir olması nedeni ile 50 yaş üstü tüm kişilerde ya da ailesinde kolon kanseri olan şahıslarda daha erken olarak tarama amaçlı testler önerilmektedir.

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ NASIL OLUŞUR?

En sık olarak poliplerin yıllar içinde büyüyerek kansere dönüşmesi ile oluşur. Özellikle kronik enflamasyonu olanlarda polip olmadan da düz zeminde gelişebilir. Kanser olmayan öncülerden, kansere dönüş genellikle yıllar süren bir gelişimdir.

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ TARAMA TESTLERİ İLE ÖNLENEBİLİR Mİ?

Sık rastlanan, geç kalınırsa ciddi sonuçları olan bir kanser olmasına karşın, kolon kanseri tarama testleri sayesinde önlenebilir ya da tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Kanser taramalarının iki ana amacı vardır. Birinci amacı kanser gelişmesini önlemek olup, polipleri ya da düz lezyonları henüz kansere dönmeden yakalayıp ortadan kaldırmaktır.

İkincil hedef olarak ise, eğer kanser oluşmuş ise kanserin erken evresinde, henüz metastaz yapmadan yakalayıp, cerrahi olarak ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Erken yakalanan kanserlerde cerrahi sonrası tamamen kanserden kurtulma ihtimali yüzde 85 seviyesindedir.

KALIN BAĞIRSAK KANSER TARAMASI KİMLERE YAPILMALI

50 yaşın üzerinde kadın ve erkekler.
Birinci derecede akrabasında (anne-baba-kardeş-çocuk) kalın bağırsak kanseri ve polibi olanlar. Bu kişilerde akrabada bu durumun tespit edilme yaşından on sene önce tarama başlanır.
Kendi geçmişinde kolon polibi ya da kanseri olanlar.
Ailesinde rahim, yumurtalık, meme gibi değişik tipte kanserleri olanlar.
Kendi geçmişlerinde inflamatuvar barsak hastalığı olanlar.

Bağırsak hareket düzeninde dışkı çapı, kıvamı ya da içinde kan görülmesi gibi değişiklik olanlar.

KALIN BAĞIRSAK KANSERİNİ ÖNLEMEDE KULLANILAN TESTLER NELERDİR:

Dışkıda gizli kan bakılması: Testin amacı dışkıda gözle farkedilmeyen az miktardaki kanın araştırılmasıdır. Dışkı özel bir kağıda konup laboratuvarda incelenir. Her sene yapılmalıdır. Kolay ve ucuz bir test olmakla birlikte, kanserler devamlı kanayan lezyonlar olmadığı için duyarlılığı düşüktür. Duyarlılığın arttırılması için üç kez üst üste yapılması tavsiye edilir.

Sigmoidoskopi : Ucunda kamera olan bir hortumla bağırsağın son 40-50 cm lik kısmı incelenir. Daha çok kanser riski düşük genç hastalarda önerilir. Eğer polip bulunursa üst kısımların da izlenmesi gerekir.

Kolonoskopi : Yine endoskopik olarak kalın bağırsağın tamamının incelenmesidir. İşlemden bir gün önce bağırsak temizliği gerektirir. Sedasyon ile yapılması işlemle ilgili ağrı ve stress yaşanmasını engeller. İşlem sırasında polip tarzı ileride kansere yol açabilecek lezyon görülürse kesilir. Şüpheli lezyonlardan parça alınarak patoljik tanı konmasına yardımcı olur. Herşeyin normal olduğu durumlarda on senede bir, risk taşıyan hastalarda daha kısa aralıklarla tekrarlanır. Testler içinde en fazla girişimsel olan test olmakla birlikte en fazla bilgi veren ve tedavi imkanı sağlayan tek testtir. Tecrübeli ve iyi ellerde komplikasyon riski binde birin altındadır.

Sanal Kolonoskopi : Kalın bağırsağın tomografi yardımı ile incelenmesidir. Kolonoskopiye üstünlüğü kalın bağırsak dışı dokuların da incelenmesine olanak vermesidir. Ancak 1 cm den küçük lezyonların atlanması ihtimali, polipektomi yada biopsi yapılmasının mümkün olmaması ve radyasyon alınması gibi dezavantajları vardır. Kolonoskopi yapılmasının sakıncalı olduğu yada kolonoskopi yaptırmak istemeyenlerde tercih edilir.

Kolon grafisi : Kalın bağırsak içine baryum verilerek incelenmesi yöntemidir. Artık sanal kolonoskopinin ve kolonoskopinin yapılamadığı yada bulunmadığı merkezlerde uygulanmaktadır. Biopsi yada polipektomi yapılamamsı dezavantajıdır.

KOLON KANSERİNİN BELİRTİLERİ:

Kolon polipleri genellikle bir bulgu vermez. Kolon kanserleri de erken dönemlerinde bulgu vermeyebilir ya da çok fazla şikayete yol açmayıp gözden kaçabilir.

Kanama, dışkı geçiş yollarının tıkanması, kilo kaybı ve anemi gelişmesi genellikle ilerlemiş hastalığın belirtisidir. Olasılıkla öncelikli bi tanısal işlem ve devamında daha değişik tedavi yöntemlerini gerektirir.

Erken tanı ile kolon kanserinin tamamen tedavi imkanı oldukça yüksektir. Çoğu kez kolonoskopi sırasında ya da göreceli olarak çok büyük olmayan bir operasyonla tamamen tedvi edilme imkanı vardır. Tanısında erken teşhisin önemli olduğu kanserlerdendir.

Amerikan Hastanesi
Gastroentereloji Bölüm Şefi
Dr. Kasım Kazbay