Genel SağlıkHABERLER

JİNEKOMASTİ, ERKEKTE MEME BÜYÜKLÜĞÜ

Meme kadın cinsinin ikincil seks karakterlerinden biridir ve kadın silüetine yakıştırılır. Erkek gövdesinin ise daha sert hatlı ve düz olması beklenir, ancak erkeklerde çeşitli yaşlarda, o yaşın özelliğine bağlı olarak değişebilen sebeplerle, meme büyüklüğü, yani jinekomasti görülebilmektedir.

Buluğ çağında erkeklerin %30’unda meme başının altında farkedilen şişme, sertleşme genellikle kendiliğinden kaybolur ve ameliyat gerektiren bir durum değildir. Sonraki yıllarda meme başı dışında, bütün memenin büyümesi, hatta bazı hastalarda kadın memesi görüntüsü vermeye başlaması ise erkekler tarafından istenen bir durum değildir. Çoğunlukla jinekomasti’de, hem meme dokusunun kendisinin, hem de çevredeki yağ dokusunun artmış olması söz konusudur. Jinekomasti nadiren özel bir sebebe bağlı olarak gelişebilmektedir. Plastik cerrahlar klinikte hastayı değerlendirirken bu konuyu da göz önünde tutarlar.

Büyüme – delikanlılık çağındaki hastalarda bu şekil bozukluğu durumdan utanma nedeni ile, çocuğun sosyalleşmekten, spor yapmaktan, havuza, denize gitmekten uzak kalmasına, ve böylece, çoğunlukla zaten var olan fazla kilo probleminin de kısır döngüye girmesine neden olur. Biz jinekomasti probleminden kurtulan çocukların çok kısa zamanda spor aktivitelerine ve arkadaş gruplarına derhal dönebildiklerini ve psikolojik olarak daha kendine güvenen bireyler haline geldiklerini, erken dönem kontrollerde bile, doktorla olan görüşmelerde daha güvenli göründüklerini gözlemekteyiz.

Daha ileri yaşlarda da, bilhassa kilo problemi olan erkeklerde benzer bir durum ortaya çıkabilmekte ve aynı genç insanlarda olduğu gibi hastayı rahatsız edebilmektedir.

Jinekomasti düzeltilebilen bir durumdur. Hastaların çok büyük çoğunluğu sonuçtan memnun kalır. İşlem, ameliyathane şartlarında yapılacak kısa bir liposuction ve eğer meme başı altında kalan meme dokusu belirgin ise, bunun küçük bir kesiden kısmen çıkarılmasından ibarettir. İşlemin 1 saat çerçevesinde bitmesi beklenir. Bu çapta bir işlem sonrası hastanede kalmak gerekmez, aynı gün eve dönülebilir. İşlemden sonra bir süre özel bir korse tavsiye edilebilir. 4-5 gün istirahatten sonra hastamız işine, okuluna, 15 gün sonra da tamamen normal günlük faaliyetine tekrar başlayabilir.

Özetle, jinekomasti bireyleri sosyal hayat ve spordan, özellikle de denizden, havuzdan uzaklaştırabilen, kişide çekingenliğe ve güvensizliğe neden olabilen bir durumdur, ama aslında çözümü zor değildir. Bu konuda eğitimini tamamlamış bir plastik cerrahın yapacağı kısa sayılabilecek bir ameliyatla problem halledilebilmektedir.

Amerikan Hastanesi
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölüm Başkanı
Dr. Murat Pençe