İSTANBULLULAR, ‘STRES’ ALTINDA YAŞIYOR!

Araştırmaya katılan vatandaşlara sorulan “İstanbul’da kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar, İstanbulluların stres altında yaşadığını ortaya koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği “Sosyal Doku Projesi İstanbullu Olma Bilinci Araştırması” ilginç ve çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Projenin yönetimini APK Daire Başkanı ve Araştırma Müdürü Dr. Nihat Karainci’nin üstlendiği proje, GENAR Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılan vatandaşlara sorulan “İstanbul’da kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar İstanbulluların stres altında yaşadığını ortaya koydu. Anket tablosunun İstanbul’u bir stres şehri olarak yansıttığına dikkat çeken bilim adamları, “İstanbullu “stres” altında yaşamakta ve çalışmaktadır. 4133 cevaptan 1067’sinin bu şıkta toplanması ilginçtir” değerlendirmesinde bulundu.

Cevaplarda 1067 strese karşılık-329 rahat, 531 mutluya karşılık-305 mutsuz, 193 huzurlu ve güvenliye karşılık-322 huzursuz ve güvensiz, diğer taraftan 203 yalnız ve 440 yorgun ifadeleri olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, anket sonuçları ile ilgili şu yorumu yaptı; “Birden fazla şıkkın işaretlenebildiği bu soruda toplamda olumlu ifadeler yekunu 1736 iken, olumsuzlar 2397’dir. Stresten sonra en fazla kaydedilen olumsuzluk yorgunluktur. Bu daha çok İstanbul’un trafik-ulaşım ve yeşil alan kısıtlılığı problemlerinden kaynaklanıyor olmalıdır. Yaklaşık beşte ikilik cevap farklılaşması olan tablodan kent sakinlerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi sorunlar arasında yaşam mücadelesi verirken asayiş yönünden de rahat olmadıkları anlaşılmaktadır. ayrıca huzursuzluk, kendini güvende hissetmeme, yalnızlık, yorgunluk ve mutsuzluk stresi besleyen faktörlerdir. Bu durumda şehir sakinlerinin depresyon ramak yaşıyor olduklarını söylemek abartılı olmaz kanaatindeyiz.”

Araştırmayı gerçekleştiren bilim adamları, sonuçlara olumlu taraftan bakıldığında kentte kendilerini mutlu, huzurlu, güvende, şanslı, özgür ve rahat hissedenlerin varlığının azımsanmayacak oranda olduğunu kaydetti. Araştırmacıların olumlu cevaplarla ilgili düşünceleri ise şöyle; “Gerçekten de tarihe en tepe noktadan şahitlik etmiş bir şehir olan İstanbul’da yaşıyor olmak bir şanstır. Ancak nereden gelenler İstanbul’da yaşıyor olduğu içi kendilerini şanslı hissetmektedirler? Bu veriler çapraz analizlerde ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan kendini “özgür” hissediş temelde büyük şehirde yaşamanın bir türevidir. Bu son husus özellikle sosyolojik bakımdan kapalı cemaat karakteri gösteren yerleşim birimlerinden İstanbul’a gelen bayanlar içinde söz konusu olabilir. Bu da yine çapraz analizlerde ortaya çıkacaktır.”