Genel SağlıkHABERLER

İSTANBUL’DA 6 BİN HASTA EVDE TEDAVİ EDİLİYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, İstanbul’da 1 Şubat-30 Ağustos 2011 tarihleri arasında 6 bin hastanın evde sağlık hizmetinden yararlandığını, yılsonuna kadar bu sayının 13 bine ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ali İhsan Dokucu, İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulaması hakkında bilgi verdi. İstanbul’da evde sağlık hizmetlerinde gelinen noktayı değerlendiren Dokucu, bu hizmetin Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin bir ayağını oluşturduğunu söyledi.

Dokucu, “Hastaların sağlık hizmeti almak amacıyla ya kendi imkanlarıyla ya da ambulans vasıtasıyla sağlık kuruluşlarımıza gelmesi gerekiyor. Ancak bazı hasta grupları var ki sağlık kuruluşlarına gelemiyor, bunlar tahminlere göre binde 1 ile 2 civarında. Bunlar yatağa bağımlı, sağlık hizmeti alma konusunda mobilizasyonu son derece güç olan hastalar, sağlık hizmeti açısından bakıldığında ise kronik hasta oldukları için acil olarak değerlendirilmiyorlar. Evde bakım hizmetleri bu anlamda mağdur insanların, hareket edemeyen insanların derdine derman olmuş bir aktivite.” dedi.

1 Şubat-30 Ağustos 2011 tarihleri arasında toplam 6 bin hastaya ulaştıklarını belirten Dokucu, “Hasta bize gelemiyorsa, sağlık gruplarının araçlarıyla beraber bir ekip halinde hastaneye gelemeyen bu insanların evine gidip evde hizmet veriliyor. Bu hizmetin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlantısı olsun ya da olmasın ücretsiz olarak yapılıyor.” diye konuştu.

Dokucu: “444 38 33’ü Arayın Evde Tedavi Olun”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, İstanbul’da evde sağlık hizmeti kapsamında 52 birim ve her ekipte 5 kişi bulunduğunu söyledi. Evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan her hastaya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Dokucu şunları aktardı:

“20 binin üzerinde hasta olduğunu düşünüyoruz. Hastanın ihtiyacı olduğu sürece tedavi devam ediyor. Ne kadar sıklıkla ziyaret edilmesi gerekiyorsa o kadar gidiliyor. Ayda bir gün gördüğümüz hasta var, haftada bir gün gördüğümüz hasta var. Her gün gidip pansuman yaptığımız var. O kişinin ihtiyacına uygun bir tedavi yerine getiriliyor. Öncelikle bu konuda böyle bir hizmetin verildiğinin anlaşılması gerekiyor. 444 38 33 aranmak suretiyle bu hizmetten yararlanılabilir.”

Ali İhsan Dokucu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Dokucu, bir soru üzerine, Sağlık Bakanlığı’nın evde sağlık hizmetleri kapsamında kayıtlı 66 bin hastanın bulunduğunu, Bakanlığın bu rakamı 140 bine çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Dokucu, İstanbul olarak henüz düşük bir seviyede olduklarını, ancak yılsonuna kadar binde bir oranına ulaşmış olacaklarını ve 13 bin rakamını hedef olarak koyduklarını belirtti.

Sağlık Hizmetini Mobilize Eden Uygulama

Türkiye’de yatağa bağımlı yaşayan 70 ile 140 bin hasta bulunuyor. Yaşlı, yatağa bağımlı, engelli, kanser ya da kas hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı olanlar, bu hastalıkların yanı sıra başka birçok zorlukla da baş etmek zorunda kalıyorlar. Tek başına hastaneye gidemeyen, uzun süre solunum cihazına bağlı kalan, sonda vasıtasıyla beslenen bu ve benzeri hastalar için artık hayatı kolaylaştıran bir hizmet var. Sağlık Bakanlığı yatağa bağımlı yaşayan hastalar için “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulamasını başlattı.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında uygulamaya konulan “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulaması 01.02.2010 tarihinde yayınlanan yönerge ile başlatıldı. Bir yıllık geçiş sürecinin ardından, 01.02.2011 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon Merkezi faaliyete başladı. İstanbul’da hizmetin başladığı tarihten bugüne 6 bin hasta evde sağlık hizmetlerinden faydalandı.

Evde sağlık hizmetini aile hekimleri, hastanelerde oluşturulan evde sağlık birimleri ve sağlık müdürlükleri bünyesindeki mobil ekipler veriyor. Evde sağlık hizmetlerinden Sağlık Bakanlığı’nın 444 38 33 numaralı hattı aranarak ücretsiz hizmet alınabiliniyor. “444 evde”yi, yani 444 38 33’ü mesai saatleri içinde arayan herkes evde sağlık hizmetine başvurabiliyor.

Eve gelen mobil ekipler evde hastanın bakımını yapıyor, hastayı yatağından kaldırmadan sağlık raporu ve ilaç raporlarını evde hazırlıyor. Hastaneye gitmesi gereken hastalar özel araçlarla hastaneye götürülüp getiriliyor, ayrıca bu hastaların tıbbı cihaz ihtiyaçları da karşılanıyor.

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?

Evde sağlık hizmeti, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Bu hizmetle, hastaya tanı koymak yerine tanısı konulmuş hastaya düzenlenen tedavinin takibi ve uygulanması sağlanıyor.

Evde sağlık hizmetleri projesiyle ihtiyaç sahibi hastalara kendi ev ortamlarında kaliteli, etkin, ulaşılabilir, sürekli ve güvenli sağlık hizmeti sunuluyor, bu hastalar artık hastaneye gitmeden kendi evinde tedavi edilebiliyor.

Evde Sağlık Hizmetlerinde Amaç Nedir?

Evde sağlık hizmetlerinde amaç, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet, tedavisi evde yapılan, bakımı devam eden hastalar için gereklidir.

Bu hizmetle;

• Tedavinin takibi
• Tahlillerin yapılması
• Heyet raporlarının yenilenmesi
• Tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin hastanın evinde uygulanması
• Sosyal ve psikolojik destek verilmesi amaçlanıyor.

Evde Sağlık Hizmetinde Kimler Çalışıyor?

Evde sağlık hizmetini aile hekimleri, hastanelerde oluşturulan evde sağlık birimleri ve sağlık müdürlükleri bünyesindeki mobil ekipler veriyor. Evde sağlık hizmetleri ekiplerinde doktorlar, diş doktorları, hemşireler, sosyal çalışmacılar, diyetisyenler, psikologlar, ebeler, sağlık memurları, sağlık teknisyenleri çalışıyor. 5 kişiden oluşan her mobil ekipte, 1 doktor, 1 hemşire, 1 sağlık memuru, 1 tıbbi sekreter ve 1 şoför bulunuyor.

Evde Sağlık Hizmetinden Kimler Yararlanabiliyor?

Evde sağlık hizmeti alabilecek grupta önceliği, kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken hasta grubu oluşturuyor.

Bu gruba;

• Yürüyemeyen ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olup yatağa tam bağımlı olan engelli ve yaşlı hastalar (alzheimer, demans, felç hastaları gibi…),

• Büyük cerrahi operasyon geçirmiş olanlar,

• Ortopedi ve travmatoloji hastalarından yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar,

• İleri derecedeki kas hastalığı, diyabet, kalp, damar, hipertansiyon ve nörolojik hastalığı olanlar,

• Terminal dönem, kanser (onkoloji) hastası olan palyatif bakım hastaları,

• KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) vb. akciğer ve solunum sistemi hastalıkları olan, oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar,

• Spastik çocuklar,

• Yeni doğan sarılığı olan bebekler ile annesinin yanında, emerek tedavisi mümkün olan, hastaneye yatmasına gerek olmayan bebekler giriyor.

Hareket kabiliyetini kaybetmemiş, yatağa bağımlı olmayan, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olan ve sağlık sorunları çok ağır tablolar oluşturmayan hastalar evde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.

Evde Sağlık Hizmetlerine Başvuru Nasıl Oluyor?

Evde sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastaneleri ile genel veya branş hastaneleri bünyesinde kurulan evde sağlık hizmeti birimleri ile toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri aracılığı ile sunuluyor.

İhtiyaç sahibi hastalar, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde tek numara olarak tesis ettiği “444 evde” yani 444 38 33 numaralı hattı mesai saatleri içinde arayarak evde sağlık hizmetine başvurabiliyor. Her ilden bu numara arandığında, çağrı o ildeki koordinasyon merkezine düşüyor. Koordinasyon merkezine gelen başvurular, bu merkezde görevli personel aracılığıyla cevaplanarak kayıt altına alınıyor ve öncelikle en yakın hastanenin evde bakım birimine yönlendiriliyor.

Evde sağlık hizmeti almak isteyen kişiler, kendileri veya yakınları aracılığıyla, aile hekimlerine ya da hastanelerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Birim Polikliniğine de başvurabiliyor. Başvuru sonucunda, evde bakımı yapılabileceğine karar verilen hastalar için eve ekipler geliyor. Evde sağlık hizmetleri birimi, randevu sistemiyle ve mesai saatleri içinde çalışıyor.

Başvuru için gerekli belgeler ise hastanın nüfus cüzdanı ve varsa mevcut raporları.

Başvuru formu aile hekimi veya Evde Sağlık Hizmeti Birimi ya da Koordinasyon Merkezi tarafından doldurularak kayıt altına alınıyor. Ziyaret günü ve sıklığı hastalığın durumuna göre doktor tarafından belirleniyor.

Evde Hangi Sağlık Hizmetleri Veriliyor?

Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaların rutin muayeneleri ve evde tedavi planlamaları yapılıyor, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkları olanların takibi gerçekleştiriliyor. Hastaların kan tetkikleri ve takipleri yapılıyor, EKG’leri çekiliyor. Evde sağlık ekipleri, yatak yarası, ameliyat yeri ve yaralarının pansumanı ile sonda ve kateter bakımı yapıyor, serum takıp enjeksiyon yapıyor.

Yatalak hastalarda yatak yarası oluşmaması için hastaların havalı yatak, havalı yastık ya da tekerlekli sandalye gibi tıbbi cihaz ihtiyaçları da karşılanıyor. Hastaya zimmetlenen cihazlar hastanın ihtiyacı kalmadığında geri alınıyor. Yatalak hastalara sağlık raporu almalarında da kolaylık sağlanıyor. Evde sağlık ekipleri, gerekli durumlarda bu hastaların hem sağlık raporunu çıkarıyor, hem de ilaç raporlarını yeniliyor. Hastaya ve ailesine evde bakım süreciyle ilgili eğitimler veriliyor, evde kullanılacak ilaç, tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanılması öğretiliyor.

Hastanın hastaneye gitmesi gerektiğinde de ekipler hasta nakil araçları ya da hastane araçlarıyla hastayı hastaneye götürüp geri getiriyor. Nakil dahil olmak üzere sosyal güvencesi olan hastalar bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı ihtiyaçları da evde sağlık hizmetleri kapsamında karşılanıyor.

Evde sağlık hizmetleriyle ilgili kayıtlar, sağlık ekipleri tarafından zamanında ve eksiksiz olarak tutulur ve gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili olarak hastanın aile hekimine bilgi verilir.

Hasta Ziyaretleri Ne Kadar Sürüyor?

Hastalar belli periyotlarla ziyaret edilerek bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılıyor. Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiği bakım ve tedavi planı doğrultusunda doktor tarafından belirleniyor. Hastalar sağlık ihtiyaçları ve hastalık halleri sona erene kadar gerekli bütün sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

İstanbul’da 7 Ayda 6 Bin Hasta Evde Sağlık Hizmetinden Yararlandı

İstanbul’da evde sağlık hizmetleri uygulaması 01.02.2011 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle başladı.

İstanbul’da İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kamu hastaneleri (eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve branş hastaneleri) bünyesinde 44, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri bünyesinde 4, Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde 4 olmak üzere toplam 52 tane evde sağlık hizmetleri birimi bulunuyor. İstanbul’daki bütün ilçelerde evde sağlık hizmetleri birimi oluşturulurken, kamu hastanesinin olmadığı ilçelerde toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla hizmet veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı evde sağlık hizmetleri birimlerinde 1 Şubat-30 Ağustos 2011 tarihleri arasında 6 bin hasta evde tedavi edildi. Evde sağlık hizmetinin kamuoyunda bilinirliğinin artmasıyla hizmete talep de artıyor ve bu sayının yılsonuna kadar 13 bine ulaşması hedefleniyor.

İstanbul’da Evde Sağlık Hizmetleri Veren Sağlık Kuruluşları

Avrupa Yakası:

Arnavutköy: Arnavutköy Devlet Hastanesi
Avcılar: Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bağcılar: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bahçelievler: Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Bakırköy: Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başakşehir: Başakşehir Devlet Hastanesi
Bayrampaşa: Bayrampaşa Devlet Hastanesi
Beşiktaş: Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi
Beylikdüzü: Beylikdüzü Toplum Sağlığı Merkezi
Beyoğlu: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Büyükçekmece: Büyükçekmece Devlet Hastanesi
Çatalca: Çatalca Devlet Hastanesi
Eyüp: Eyüp Devlet Hastanesi
Esenler: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Esenyurt: Esenyurt Devlet Hastanesi
Fatih: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi
Güngören: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kağıthane: Kağıthane Devlet Hastanesi
Küçükçekmece: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sarıyer: Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, İstinye Devlet Hastanesi
Silivri: Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi
Sultangazi: Sultangazi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
Şişli: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Zeytinburnu: Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Anadolu Yakası:
Adalar: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ataşehir: Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Beykoz: Paşabahçe (Beykoz) Devlet Hastanesi
Çekmeköy: Çekmeköy Toplum Sağlığı Merkezi
Kartal: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Yakacık Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Kadıköy: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Maltepe: Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Pendik: Pendik Devlet Hastanesi
Sancaktepe: Sancaktepe Toplum Sağlığı Merkezi
Sultanbeyli: Sultanbeyli (Tacirler) Devlet Hastanesi
Şile: Şile Devlet Hastanesi
Tuzla: Tuzla Devlet Hastanesi
Ümraniye: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üsküdar: Üsküdar Devlet Hastanesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri:
Ataşehir: (Ataşehir) Kadıköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Bahçelievler: Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Okmeydanı: Okmeydanı İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Kartal: Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi