Genel SağlıkHABERLER

İSTANBUL MEME KANSERİ KONFERANSI VE ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUS TOPLANTISI

Günümüzde erken tanı sayesinde tedavi edilebilir hastalıklar grubuna giren meme kanseri, tüm gelişmelere rağmen kadınlar tarafından yeterince tanınmadığından hala en çok korkulan hastalıkların başında gelmektedir. Toplumda yaklaşık 100 kadından 13’ünde meme kanseri görülmektedir. Meme kanserinin büyük sıklıkta görüldüğü yaşlar 35-55 yaş grubudur.

Ulusal Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu, bu yıl ulusal konferans ve konsensus toplantıları düzenleme görevini, İstanbul Meme Derneği, Meme Bilimi Derneği ve Kocaeli Meme Hastalıkları Derneklerine vermiştir. İstanbul Meme Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı 21–25 Ekim 2008 tarihlerinde İstanbul, Polat Renaissance Hotel’de yapılacaktır.

Ulusal Meme Hastalıkları Federasyonu, ülkemizde kurulmuş olan tüm dernekleri bünyesine katarak önemli bir güç haline gelmiştir. Bundan yaklaşık 7 yıl önce, Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu (MDKK) adıyla kurulan federasyon, bugüne kadar üç ulusal kongre, iki meme kanseri konferansı, bir ulusal konsensus toplantısı ve çok sayıda bölgesel kurs ve toplantı gerçekleştirmiştir. İstanbul Meme Konferansı başlığı altında 22–23 Ekim 2008 tarihlerinde yapılacak olan, meme kanseri konusunda tüm önemli gelişmelerin masaya yatırılacağı büyük konferansta, meme kanserinde geleceğin tarihi, Metastatik meme kanserinin tedavisinde yeni ufuklar, Lokal ileri meme kanseri – LİMK, Metastatik meme kanserinde güncel yaklaşımlar, Meme Kanserli Hastada Jinekolojik ve Obstetrik Sorunlar, Türkiye’de Meme Kanseri, Meme Kanserinin Tanı, Tedavi ve Takibinde Bölgelere Göre Koşullar, Türkiye Koşullarında Takip tartışılacak konulardan sadece bazılarını oluşturuyor.

İlk toplantılar, İstanbul Meme Konferansı başlığı altında 22–23 Ekim 2008 tarihlerinde olacaktır. Bu toplantılarda, Harvard ve Nothingam Üniversitelerinden katılacak bilimadamları, ülkemizdeki bilimadamları ile birlikte, “Meme Kanseri Tanı ve Tedavisindeki Yenilikleri” tartışacaklar. Pittsburgh Üniversitesi ve Florida Üniversitesi’nden bilimadamlarının yeralacağı ikinci toplantılar, 24–25 Ekim 2008 tarihlerinde Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı başlığı altında yapılacaktır.

Günümüzde erken tanı sayesinde tedavi edilebilir hastalıklar grubuna giren meme kanseri, tüm gelişmelere rağmen kadınlar tarafından yeterince tanınmadığından hala en çok korkulan hastalıkların başında gelmektedir. Toplumda yaklaşık 100 kadından 13’ünde meme kanseri görülmektedir. Meme kanserinin büyük sıklıkta görüldüğü yaşlar 35-55 yaş grubudur. Ülkemizde kadınlarda en sık rastlanan kanser çeşidi olan meme kanserinde, lokal ileri ve metastatik meme kanseri oranı azımsanmayacak kadar yüksek bir orandadır. Ulusal Konsensus Toplantısında, ülkemizin değişik bölgelerinde meme kanserinin tanı, tedavi ve takiplerindeki bugünkü durum değerlendirilerek, bunların standardizasyonuna çalışılacaktır. Böylece meme kanserinin erken tanı ve tedavisinde homojen bir yapıya ulaşılması arzu edilmektedir.

Dr.Cihan Uras
İstanbul Meme Kanseri Konferansı Başkanı

Dr. Vahit Özmen
Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı Başkanı

Detaylı bilgi: www.meme2008.org