Genel SağlıkHABERLER

İSTANBUL HALKI AMBULANSLARDAN MEMNUN

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi yüklendiği kritik görevin toplum nezdinde oluşturduğu algıyı ölçebilmek ve sağladığı hizmetin kalitesi ile ilgili halkın görüşlerini alabilmek amacıyla bir anket çalışmasına imza attı.

Halen devam etmekte olan anket çalışmasından elde edilen ilk verilere göre, sunulan acil sağlık hizmeti ile ilgili bir takım çıkarımlarda bulunuldu. Buna göre; memnuniyet oranının yüzde seksenin üzerinde olduğu tespit edildi.
Nüfusu 14 milyonu aşan bir metropol olan İstanbul’da hizmet veren İl Ambulans Servisi; her yaş grubunda, beklenmeyen bir sağlık problemi veya yaralanma durumunda halkımızın yanında oluyor. Bu bağlamda sunulan hizmetin memnun edici olması ya da hizmetten tatmin noktasında istenilen düzeye gelinmesi temel hedeflerden birisidir. Bu düsturdan hareketle yapılan anket çalışması, İstanbul halkının İl Ambulans Servisi ile ilgili düşüncelerinin yorumlanabilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Uygulanan ankette verilen ifadelerin ‘çok İyi’ ,’İyi’, ‘Orta’ ve ‘Zayıf’ olarak kodlanarak işaretlenmesi istenmiş, verilen cevaplar da yüzdelere dökülmüştür. Buna göre;
‘112’yi aradığımda görevli kişiye kısa sürede ulaştım’ ifadesine katılımcıların %45.3’ü çok İyi, %44.7’si İyi, %6.4’ü Orta ve %3.5’i Zayıf cevabını vermiştir.
Ardından gelen ‘Telefondaki görevliler beni ne yapmam gerektiği konusunda bilgilendirdiler’ ifadesine katılımcıların %33.8 çok İyi, %49.4 İyi, %9.4 Orta, %7.3 Zayıf cevabını vermiştir.
Sonrasında yöneltilen ‘Ambulans olay yerine kısa sürede geldi’ ifadesine katılımcıların %50.8’i çok İyi, %30.6’sı İyi, %7.64’ü Orta, %10.8’i Zayıf cevabını vermiştir.
Dördüncü sırada gelen ‘Ambulans görevlileri hastanın durumu hakkında açıklayıcı bilgi verdi’ ifadesine katılımcıların %37.64’ü çok İyi, %47’si İyi, %10.8’i Orta, %4.4’ü Zayıf olarak cevabını vermiştir.
Son olarak ‘Ambulans ekibi hasta/yaralıya gereken özeni gösterdi’ ifadesine katılımcıların %58’i çok İyi, %34’ü İyi, %3’ü Orta, %5’i Zayıf cevabını vermiştir.
Anketteki memnuniyet oranının yüksek çıkması ile birlikte bu oranı daha yukarılara çekmek İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Fakat metropol şehirde yaşamanın zorlukları bu gayret karşısında bir takım problemler oluşturmaktadır. İstanbul’un trafik sorunu 112 acil ambulans ekiplerinin acil vakaya istenen sürede ulaşmalarında önemli bir engel teşkil etmektedir. 112 çalışanlarını en çok zorlayan sıkıntılar asılsız çağrılar ve trafikte ambulansa yol vermeyen sürücülerdir. Komuta Kontrol Merkezi’ne günde ortalama 40.000 çağrı yapılmakta ve bunların % 80’ini asılsız ihbarlar oluşturmaktadır. Ucunda bir canın kurtulmasını sağlayacak olan 112 telefon hattının bir takım duyarsız vatandaşlar tarafından bu şekilde meşgul edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Her insanın bir gün 112 Acil Ambulansı’na ihtiyaç duyabileceği unutulmamalıdır. 112 hattının gereksiz çağrılarla meşgul edilmemesi ve ambulanslara yol verme konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi her bireyin üzerine düşen önemli bir görevdir.