Genel SağlıkHABERLER

‘İSHAL DANIŞMA HATTI’ KURULDU

Dünyada her yıl 5-8 milyon çocuğun ölümüne neden olan ishal ile ilgili Türkiye’de bir danışma hattı kuruldu.

İshal Danışma Hattı 0 800 211 33 74 ve web sitesi www.ishaldanisma.com, Sanofi-Synthelabo sponsorluğunda destekleniyor.

Günde 3 kez veya daha fazla, 200 gramdan çok, yumuşaktan sulu kıvama kadar değişen dışkılamaya “ishal” deniyor. Basitçe dışkılama sıklığında artış ya da dışkı kıvamında değişiklik şeklinde tanımlanan ishal, mevsimsel ve epidemiyolojik farklılıklar gösteriyor. Büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere; dünyada her yıl akut enfeksiyöz diyare yani ishal nedeniyle yaklaşık 5 ila 8 milyon çocuk hayatını kaybediyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülen ve ölümle sonuçlanan ishalin ülkemizde yaygın olarak görüldüğü bölgeler ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu.

İshallerin sıklığı ve nedenleri toplumun sağlık koşullarına göre değişiyor. İshalin nedenleri arasında mikroorganizmalar, bağırsak hastalıkları, zehirlenmeler, ilaçlar ve özellikle de antibiyotikler yer alıyor.

Ülkemizde enfeksiyonlar, ishallere yol açan nedenlerin başında geliyor.

Çocuk hekimlerine yapılan başvuruların % 10 ila 50’sinin nedenini ishal oluşturuyor. İshal, süt çocuklarında hızla dehidratasyon ve asidoz gelişme riski söz konusu olduğundan acil değerlendirme ve çoğu kez tıbbi gözlem gerektirir. Aşırı su kaybına neden olan ishallerde, özellikle çocuklarda, su kaybının mutlaka yerine konulması gerekir.

ANTİBİYOTİKLERE BAĞLI İSHAL

Türkiye’de ölümcül hastalıklardan biri olan ishali önlemenin en önemli yollarından biri de antibiyotik kullanımına özen göstermek. Çünkü, özellikle riskli yaş gruplarında farklı bir hastalığı önlemede kullanılan antibiyotikler, ishale neden olabiliyor. Herhangi bir enfeksiyonun tedavisi için antibiyotik kullanımı sırasında, antibiyotik kullanımı başladıktan 2. gün ila antibiyotik kullanımı bittikten sonra ki 6. hafta arasında ishal meydana gelebilir. Antibiyotik kullananların % 5 ila % 39’unda antibiyotiğe bağlı ishal gelişir.

İshal nedeni ile antibiyotik tedavisinin kesilmesi enfeksiyonların tedavi edilememesine ve mikroorganizmaların antibiyotiğe direnç geliştirmesine neden olur. Bu da tedavi maliyetlerini yükseltir.

Antibiyotik kullanımı sırasında ishal gelişme riski var ise veya ishal gelişmiş ise bağırsak florasını düzenleyen ve korunmasını sağlayan probiyotik ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar antibiyotiklerin neden olabileceği ishallerin ortaya çıkmamasını sağladığı gibi, ishal meydana gelmişse de tedavisini sağlar. Bu sayede antibiyotik tedavisi kesilmeden enfeksiyonların tedavisi sürdürülebilir ve antibiyotiklere mikroorganizmaların direnç geliştirmesi azalır ve tedavi maliyetleri düşer.

Yapılan araştırmalar ise bu konuda halkın bilinçli olmadığını gösteriyor. Bu gerekçelerden yola çıkan Sanofi-Synthelabo, halkı bilinçlendirmeye yönelik kurduğu ishal danışma hattı ve web sitesi ile, hayati bir tehlike taşıyan bu hastalığın tedavisinde ilaç ve firma ismi belirtmeden hastalara doğru tedavi yöntemini aktaracak.

Konuyla ilgili açıklama Çukurova Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Köksal’dan geliyor.

” Hatalı kullanılan antibiyotiklerin mide barsak sisteminde yerleşen mikroorganizmalar üzerinde olumsuz etkisi vardır. Bu mikroorganizmaların bir kısmı kullanılan antibiyotiklerle tahrip olur ve ortadan kalkar. Bunun sonucu olarak da sıklıkla ishalle seyreden hastalıklar olarak tanıdığımız gastrointestinal hastalıklar veya infeksiyon ortaya çıkar.”

” Hekim antibiyotik kullanımına bağlı ishalle karşılaştığında ya antibiyotiği kesip bir miktar beklemek zorundaydı ya da antibiyotiği değiştirmek zorundaydı. Oysa antibiyotiklere dirençli olan probiyotik kullanımı hekime hastası için gerekli olan antibiyotiği ishal riskinden korkmadan devam ettirme şansını vermektedir. ”

Ayrıca Köksal , antibiyotiğe bağlı ishal oluşumunu ve tedavi yöntemini şöyle özetliyor:

” Dışarıdan alınan antibiyotiklerle, bazı bakteriler avantaj kazanarak kendisi çoğalır hale gelir ve ishale neden olur. İshalin bu türüne antibiyotiklere bağlı ishal diyoruz. Bunun tedavisi, diğer ishal türlerindeki gibi antibiyotikle değil, vücutta bozulan mikrop dengesinin yeniden kurulmasıyla sağlanır.”

İshal Danışma Hattı – 0 800 211 33 74 ve Web Sitesi www.ishaldanisma.com

İSHAL DANIŞMA HATTI
İshal nedeni ile ortaya çıkan iş gücü kaybı; kişinin sağlığı ve tedavisinin maliyeti yanısıra bir diğer önemli sorun. İshal konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ile ishal önlenebilir; ve meydana gelmiş ishaller, hasta veya hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ile en kısa zamanda tedavi edilerek söz konusu kayıplar önlenebilir.
İşte bu amaçlar doğrultusunda; İshal Danışma Hattı – 0 800 211 33 74 ve Web Sitesi www.ishaldanisma.com Sanofi-Synthelabo sponsorluğunda destekleniyor.

0 800 211 33 74
Uzmanlar tarafından da sık sık vurgulanan antibiyotiğe bağlı ishali önlemede önemli rol oynayacak olan “ishal danışma hattı” haftanın 6 günü mesai saatleri içerisinde (09:00-18:00) arasında hizmet veriyor. Bu saatler dışında arayanlar ise telesekretere sorularını bırakıyor ve doktorlar tarafından geri aranıyor. Danışma hattını arayan hastanın hangi nedenle ishale yakalandığı araştırılıyor. Sanofi-Synthelabo’nun medical alanda eğitim alan uzman doktorları ile birebir görüşme şansını yakalayan hastanın soruları en kısa sürede yanıtlanıyor ve çözüm üretilerek hasta tedavi için yönlendiriliyor. Sanofi-Synthelabo bu hizmet ile ishal gibi hayati tehlike taşıyan bir hastalık konusunda halkı bilinçlendirmeyi ve antibiyotiğe bağlı ishalin tedavi edilebilir olduğunu göstermeyi hedefliyor.

www.ishaldanisma.com
Web Sitesi de ishal danışma hattı ile aynı hedefleri taşıyor. Yine ishal konusunda halkı bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı sitede, uzman doktorların görüşlerine yer veriliyor. Call Center’a gelen çağrılar ve web sitesine gelen mailler “Sıkça Sorulan Sorular” Bölümü’nde yayınlanıyor ve birebir doktorlar ile görüşmek isteyen hastalar call center’a yönlendiriliyor. İshalin nasıl bir hastalık olduğu, antibiyotiğe bağlı ishalin belirtileri ve tedavi yöntemleri de yine sitede yer alan konu başlıklarından bazıları.