Genel SağlıkHABERLER

İRİ BADEMCİKLİ ÇOCUKLAR BÜYÜMÜYOR!

Bademcikler irileştiğinde boğazın çapını daraltarak hem çocuklar, hem de yetişkinlerde horlamaya ve uykuda nefes tıkanmasına neden olur. Ancak çocuklarda tehlikenin boyutları daha büyüktür. Çünkü horlama, huzursuz uyku ve gece terlemeleri; çocuklarda büyüme ve gelişme bozuklukları, saldırganlık, huysuzluk ve öğrenme güçlüklerine sebep olabilmektedir.

Çağdaş ve yeni yöntemlerle bademcik ameliyatı ve sonrası artık çok daha kolay. Memorial Hastanesi’nde bademcik ameliyatlarında uygulanan ‘termal welding’ adlı yöntemle, hem ameliyat süresi hem de sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar en aza indirgenmektedir. Bu yöntemle operasyon esnasında kanama kontrolü sağlandığı için sonraki dönemde dokular da hızla iyileşir.

Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Burak Erdamar, toplumda sıkça görülen bademcik enfeksiyonları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

– Bademcik enfeksiyonları hakkında bilgi verir misiniz?

İri bademcikler çocuklarda büyüme ve gelişim bozukluğuna neden olabilir!

Bademcikler irileştiğinde boğazın çapını daraltır ve horlama ile birlikte uykuda nefes tıkanmalarına neden olur. Bu durum çocuklar ve yetişkinler için geçerlidir. Çocuklar için ortaya çıkan en önemli tehlikeler ise; horlama, huzursuz uyku ve gece terlemeleri gibi belirtileri olan bu sorunun büyüme ve gelişmede geri kalmaya neden olmasıdır. Bu durumdaki çocuklarda, saldırganlık, huysuzluk gibi kişilik değişiklikleri ile öğrenme güçlükleri ortaya çıkabilmektedir.

Çocuklarda bademcik enfeksiyonları kalp ve eklem romatizması tehlikesi yaratır!

Çocuklarda yapısal olarak zaten dar olan havayolunu tıkayan en önemli sebep, geniz eti ve bademciklerdir. Çocuklarda uykuda nefes zorluklarının tüm dünyaca kabul edilmiş tedavisi de bademciklerin ve geniz etinin alınmasıdır. Bademcikler ve geniz eti (büyük olmasa da) yüksek ateşle seyreden sık iltihaplanma durumlarında, çocukları kalp ve eklem romatizması riski altında bırakır. Sık enfeksiyon geçiren çocukların da bademcik ve geniz etleri ameliyatla alınmaktadır.

– Tanıda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Tanıda çocuk yaş grubunda, aileden alınan bilgiler çok önemlidir. Atakların sıklığı, şiddeti, tıkanıklık bulguları, uykudaki solunum problemleri tanı ve tedavi seçeneğinin belirlenmesinde çok önemlidir. Buna ilave olarak muayene bulguları ve kan tetkikleri de büyük önem taşımaktadır.

– Bademcik ameliyatları hangi durumlarda gereklidir?

Tıkayıcı belirtiler (bademcikler büyüyerek solunum yolunu tıkayabilir), uyku ile ilgili solunum problemleri (horlama, uyku apne sendromu), bademcik apsesi, yılda ortalama 4-5 kez bademcik enfeksiyonu geçirme, romatizmal ateş, kalp kapakçık hastalığı, böbrek rahatsızlığı gibi komplikasyonlar sayılabilir.

– Bademcik ameliyatı hakkında bilgi verir misiniz?

Klasik bademcik ameliyatı genel anestezi altında, bademciklerin, kapsülüyle birlikte disseksiyon yöntemi ile çıkarılması şeklindedir. Bademcikler kan dolaşımı fazla olan dokulardır. Bu yüzden ameliyat sırasında ve sonrasında kanama ihtimali vardır.

Memorial’da uygulanan yeni bir yöntem: Thermal welding

Memorial Hastanesi’nde, yepyeni bir yöntem olan thermal welding ile bademcik ameliyatları çok daha rahat gerçekleştirilmektedir. Thermal welding, operasyon esnasında ısı enerjisi ile ameliyat alanında kanama kontrolünü sağlar ve daha sonraki dönemde doku iyileşmesini hızlandırır. Bu yöntem ameliyat esnasında kanamayı engellediği için, ameliyat süresini ve anestezi süresini önemli ölçüde azaltmaktadır. Thermal welding, ameliyat esnasında önemli ölçüde rahatlık sağlarken ameliyat sonrası dönemde kanama riskini de ortadan kaldırarak ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları önlemektedir. Ayrıca, ameliyat sonrası dönemde yine çok önemli bir problem olan ve yaklaşık 10 gün kadar süren ağrı şikayeti de önemli ölçüde azalmıştır. Hasta açısından thermal welding yöntemi, ameliyat sonrası dönemde hastanın toleransını artırırken önemli derecede konfor sağlar. Thermal welding; etkin, kolay ve tolere edilebilir, yepyeni bir tonsillektomi tekniğidir.

DONDURMA BADEMCİK ENFEKSİYONLARINI ÖNLER Mİ?

Dondurma, çocukların sağlıklı büyümesi ve kemik erimesi sorunu olan kişiler için büyük önem taşıyan bir besindir. 4 mevsim tüketilmesi önerilse de en dondurma özellikle yaz aylarında çocuklar tarafından tüketilmektedir. Hijyenik koşullarda üretilmeyen dondurmanın sağlığı tehdit edebilir. Çünkü dondurma tüketilirken, ağızda erimeye başlar ve içindeki mikroorganizmalar önce boğaza (bademciğe) yerleşir ve bu bölgede enfeksiyonlara neden olur. Açıkta satılan dondurmalar kesinlikle satın alınmamalıdır. Boğaz enfeksiyonunu artırdığı düşünülen dondurma çocuklar için önemli bir besin kaynağıdır. Hijyenik ortamda üretilen dondurmanın doğal enfeksiyonu artırıcı etkisi bulunmamaktadır.