Genel SağlıkHABERLER

İNATÇI ÖKSÜRÜK CİDDİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR

Öksürük akciğerlerin en önemli savunma mekanizmasıdır. Öksürüğün ortaya çıkmasında ya da başlamasında solunum sisteminin herhangi bir yerindeki anormal olay ya da hastalık etkendir. Öksürük solunum sistemini çok çeşitli hastalıklarına bağlı olacağından, mutlaka altta yatan nedenin gösterilmesi gerekir. Acıbadem Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Sadık Ardıç, uzun süren öksürük hakkında bilgi verdi.

Öksürüğün şekli altta yatan hastalık hakkında ipuçları verir. Öncelikle öksürüğün balgamsız mı, balgamlı mı ya da kanlı mı olduğu sorgulanmalıdır. Sonra günün hangi saatinde olduğu, şekli, inatçı olup olmadığı saptanmaya çalışılmalıdır.

Önemli hastalıklar öksürükle kendini gösterebilir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları, diğerleri ise reflüler ve akciğerin her türlü hastalıkları öksürüğe sebep olabiliyor.

Balgamsız öksürük sıklıkla üst solunum yolu infeksiyonlarına bağlı olabileceği gibi, sigara içme, zatülcem, zatüre, akciğer fibrozisi, akciğer kanseri, astım ve bronş aşırı duyarlılığına bağlı olabilir. Balgamlı öksürük, pnömoni(zatüre), bronşektazi, akciğer tüberkülozu, akciğer absesi, kronik bronşit, kronik obstirüktif akciğer hastalığı, akciğer kanseri, uzun süredir var olan yabancı cisim aspirasyonu, aspirasyon pnömonisi vb. gibi durumlara bağlıdır. Balgamın kötü kokulu olması, miktarı, rengi, iltihaplı ve kanlı olup olmaması hastalığın şiddetini belirlemede yardımcı olur. Her hastalıkta tanı ve tedavi basamakları farklıdır.

Öksürüğün günün hangi evresinde gece mi, gündüz mü görüldüğü, devamlı hafif, krizler halinde şiddetli gelmesi, inatçı olması,süresi altta yatan hastalığı şiddeti açısında önemlidir.

Öksürük şurubu bilinçsizce kullanılmamalı

Tedavide çok özel durumlar dışında, öksürüğün ilaçla, şurupla baskılanması yolunun seçilmesi önerilmez. Öksürüğün baskılanması kararı, hastalığın tanısı konulduktan sonra zorunluluk varsa hekim tarafından verilmelidir. Öksürük her zaman solunum sistemindeki hastalıkların önemli bir belirteci olup, hemen hekime başvurulması gereken bir klinik durumdur. Bireyin kendi başına öksürük sorununu çözmeye çalışması, geleneksel alternatif tıptan yararlanarak tedavi olmayı umut etmesi olasıdır. Ancak bu süreçte altta yatan ciddi hastalığın tanısının konulmaması ve tedavide gecikilmesi, yaşamı tehdit edici ölümcül klinik durumların gelişmesine neden olacaktır.