İLAÇTA KDV İNDİRİMİ GELİYOR

Unakıtan, ilaç fiyatlarında KDV indirimi için çalıştıklarını, bunun yakında açıklanacağını söyledi.

Unakıtan, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde, kendisine yöneltilen “Temel gıda ve ilaç fiyatlarında KDV indirimi yapılacak mı?” şeklindeki soruyu yanıtlarken, şunları kaydetti:

“Genel olarak KDV oranlarıyla ilgili olarak Bakanlığımızda çalışma yapılmaktadır. Bunlar, bilhassa ekonomik ve adalet yönünden nazarı itibara alınıyor. Yeniden düzenlemeler, değerlendirmeler yapılıyor. En önemli konu, ilaç fiyatlarındaki KDV’lerdir. Bunlarla ilgili olarak çok yakında bir düzeltme getiriyoruz.

İlaç fiyatlarında KDV indirimi sözkonusudur, yakında onları ilan edeceğiz. Kan, serum gibi öncelik arz eden konular… Bunlarla ilgili KDV indirimi yakında geliyor.”

Unakıtan, KDV indirimine ilişkin yasal düzenlemeye gerek olmadığını, bunun Bakanlar Kurulu kararıyla yapıldığını kaydetti.