Genel SağlıkHABERLER

HEKİME ZORUNLU SİGORTA PRİMİNDE AYRIMA DEVAM

Hekimlere zorunlu sigortada branşa göre primden vazgeçilmedi. Yeni düzenlemeye göre yıllık prim tutarları, branş riskine göre 150 TL ile 750 TL arasında değişecek.

Hekimlere zorunlu sigortada branşa göre primden vazgeçilmedi. Yeni düzenlemeye göre yıllık prim tutarları, branş riskine göre 150 TL ile 750 TL arasında değişecek.

Tam Gün Yasası’nın hekimler için zorunlu tuttuğu mali sorumluluk sigortasının şartları netleşti. Ay sonunda uygulamaya geçilecek sigortanın her bir olay için azami teminat tutarı 300 bin TL olacak.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan ‘Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’na göre yıllık prim tutarları, hekimlerin branşının riskine göre değişen oranlarda olmak üzere 150 ile 750 TL arasında değişecek. Kamu kurumlarında bu primlerin yarısı hekim tarafından, diğer yarısı da hekimin çalıştığı kurumun döner sermayesinden ödenecek. Aile hekimleri ise serbest çalışan hekimler gibi priminin tümünü kendi karşılayacak.

TTB’nin önerileri neler

Ancak hekimler branş riskine bağlı olarak sınıflandırılmaktan memnun değil. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sigortanın şartlarının belirlenmesi sürecinde Hazine Müsteşarlığı’na sunduğu görüşte tıbbi uygulama hatalarında kişisel ihmalden çok çalışma süreleri, bakılan hasta sayısı, ekip üyelerinin yeterliliği ve mesleki yeterlilik gibi unsurların bulunduğu, bu nedenle de hekimlerin branşına göre değişen oranlarda prim ödenmesinin doğru olmadığı belirtilmişti. Birlik, zorunluluk durumunda hekime değil sağlık kuruluşunun özelliğine göre riskin gruplandırılmasını talep etmişti. TTB ayrıca, prim tutarlarının ilk yıl için 100 TL’yi geçmemesini de istemişti. Ancak çıkan düzenlemede en risksiz sınıf için azami prim tutarı 150 TL olarak düzenlendi. ‘Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’ uyarınca kamuda çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, yaptıracakları sigortanın primini sigortacıya ödedikten sonra prim tutarının yarısını kuruml

arının döner sermayesinden geri alacak. Döner sermayesi bulunmayan kurumlarda ise kurum bütçesinden ödeme yapılacak. Özelde ise hekimlerin primleri kurumları tarafından karşılanıp primin yarısı sigortalıya yansıtılacak. Serbest çalışanlar ile aile hekimleri de primlerinin tamamını kendileri ödeyecek.

Hekimler memnun değil

Ödenecek prim miktarları 4 grup altında toplanan branşların riskine göre artan oranda belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre; birinci grupta yer alan hekimler için sigorta primi 150 TL, ikinciler için 300 TL, üçüncü gruptakiler için 500 TL ve son gruptakiler için de 750 TL olacak. Sigortalar bu rakamlar üzerinden yapılacak ve bir önceki yıl herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda prim indirimleri uygulanacak.

Düzenlemede belirlenen en düşük riskli branşlar arasında adli tıp, fizyoloji, patoloji bulunurken riski en yüksek branşlardan bazıları ise genel cerrahi, kadın doğum, ortopedi olarak sıralandı.

Mesleki sigortanın koşullarının uygulamaya sayılı gün kala çıkması da, hekimler tarafından eleştirildi. Bir süre önce TTB’den Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, yaptırılmaması halinde 5 bin TL idari para cezası uygulanacak olan mesleki sorumluluk sigortasında uygulama esaslarının halen belirlenmemesi eleştirildi.

Tutku Ayvaz