HEKİM HATALARI VE ALEYHLERİNE AÇILAN DAVALAR

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, hakkında dava açılan doktorların yüzde 66’sının kusurlu bulunduğunu söyledi.

Hekim hataları ve aleyhlerine açılan davaları, geçen hafta çıkan ”Tıbbı Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu” kitabında toplayan Prof. Dr. Hancı, kadın hastalıkları ve doğum doktorlarının yüzde 25’i hakkında dava açıldığını belirtti. Hancı, doğum doktorlarını acil tıp birimlerinde çalışan hekimler ile genel cerrahi doktorlarının takip ettiğini dile getirdi.

Kadın-doğum doktorluğunun çok riskli bir branş olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hancı, bu doktorların dünya genelinde de en fazla şikayet edilen ve dava açılan doktorlar olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Hancı, şunları söyledi:

”Gereksiz sezaryen yapmak, çocuğun yanlış çıkması sonucu kolunun felç olması ya da ölü doğması gibi şikayetler başta gelen dava nedenleri. Hasta veya yakınları, hekimler hakkında ceza davası, tazminat davası gibi davalar açabilme hakkına sahipler. Bunların dışında bulundukları ilin Tabip Odası’na şikayette bulunabiliyorlar.

Ceza davalarında ceza mahkemesi, Yüksek Sağlık Şurası’ndan görüş alıyor. Tazminat davasında ise konuyla ilgili üniversite ya devlet hastanelerine başvuruluyor. İki davada da adli tıptan da görüş alınabiliyor. Tabip Odası’na yapılan başvurularda ise oda konuyla ilgili soruşturma yapıyor. Doktorun kusurlu bulunması halinde odanın onur kurulundan daimi ve geçici olarak meslekten men edilebilmesi, uyarı veya para cezası alabilmesi durumu ortaya çıkıyor.”

Prof. Dr. Hancı, kitabında hekim hatalarından da örnek verdiğini kaydederek, her tıbbi girişimde komplikasyon olabileceğini, hekimin buriskleri gözönünde tutarak gerekli önlemleri almasının önemli olduğunudile getirdi.

Hekimin önlem almaması ve kötü sonuçların ortaya çıkması halinde kusurlu bulunduğunu belirten Prof. Dr. Hancı, ”Hekim önlem aldığı takdirde, ameliyat kötü sonuçlansa bile kusurlu bulunmayabilir. Şikayetlerde tedavi hataları, yanlış ameliyat ve ilaç verme gibi nedenler önemli yer tutuyor. Kadın-doğum doktorları bu anlamda en riskli branş olduğu için en çok dava bu doktorlar aleyhine açılıyor” dedi.

Prof. Dr. Hancı, kitabında ”suç kavramı”, ”taksirli suçlar”, ”tanı ve tedavi yönteminde yükümlülük”, ”sorumluluğun şartları”, ”cerrahi operasyonlar”, ”sır saklama yükümlülüğü”, ”serbest çalışan hekimin hukuki sorumluluğu”, ”kamu hastanelerinde yapılan tıbbi ve girişimlerden doğan hukuki sorumluluk” gibi konulara yer veriyor.