Genel SağlıkHABERLER

3. ULUSAL KLİNİK PRATİKTE KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ KONGRESİ

Gelişen teknoloji ile birlikte önemli hastalıkların tedavisinde önemli adımlar atılıyor. Bu adımların en önemlilerinden biri de kök hücre nakli ve gen tedavisi. Gen tedavisi ve kök hücre tedavilerinin geliştirilmesinde önemli bir rolü olan “3. Ulusal Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi” ne tanınmış, alanında uzman bir çok yerli ve yabancı doktor katılacak. Kök hücre ve gen tedavileri konularında dört gün boyunca yeni çalışmalar ve tedavi evreleri hakkında paylaşım ortamı yaratılacak.

Kongrede, İstanbul Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ilk kopya koyun Oyalı ve kopyalama hakkında da yapılan araştırma ve bilgiler sunulacaktır.

Biyoteknoloji ve doku mühendisliği alanındaki gelişmeler kongrede tartışılacaktır. Amerikalı bilim adamları kök hücreden yapılan dişler hakkında araştırma sonuçlarını ve bilgilerini paylaşacaklardır.

Gen tedavisinde güncel durum ve Türkiye’de yapılmakta olan gen tedavisi araştırmaları tartışılacak ve gen tedavisinin çeşitli kanserlerdeki rolüne değinilecektir. Hedefe yönelik kanser tedavisi konusundaki son gelişmeler ele alınacaktır.

Kordon kanı toplanmasında güncel durum ve kordon kanı kök hücreleri ve bankacılığı konusunda Türkiye’deki ve dünyadaki durum değerlendirilecektir.

İstanbul Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavisi Derneği ve ülkemizin bu konudaki temel taşlarından birisi konumundaki İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki, Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi ONKİM’ in, dünyanın bu konuda çalışan sayılı kurumlarının katılımıyla düzenlenen kongreye yurtdışından birçok uzman katılacak. Bilimsel program olarak oldukça yoğun olan kongrede, “Genetik ve Gen Tedavisi: Bugünü ve Geleceği, Kök Hücreler ve Kök Hücre Tedavisi: Bugünü ve Geleceği, Kök Hücre ve Kök Hücrelerin Sağlanması, Biyoteknoloji, Kök Hücre Klinik Uygulamalar, Gen Tedavisi: Temel İlkeler, Inutero Kök Hücre ve Gen Tedavisi ve Kordon Kanı Bankacılığı, Kök Hücre ve Gen Tedavisinde Etik, Moral ve Yasal Sorunlar” başlıkları altında hastalıkların tedavisine ışık tutacak bir çok konu ele alınacak.

29 MAYIS-1 HAZİRAN 2008
Askeri Müze ve Kültür Sanat Sitesi Komutanlığı Harbiye, İstanbul