SAĞLIK EĞİTİMİSağlık Enformasyon Sistemleri

HASTANELERDE BİLGİSAYAR KULLANIMI

Hastaneler birden çok fonksiyonun bir arada götürüldüğü kompleks işletmelerdir. Öncelikle hastane bir işletmedir, daha sonra tıbbi hizmet veren bir kuruluştur, ayrıca otelcilik hizmeti verirler. Binlerce kalemi bulan ilaç ve tıbbi malzemenin yönetilmesi bile başlı başına ayrı bir hizmet olarak alınabilir. Bu karmaşık yapı içerisinde bilgisayar kullanımı birçok sorunu çözebileceği gibi beraberinde bir çok sorunu da gündeme getirebilir.

Bilgisayarların geçmişi?

Bilgisayarlar günlük kullanıma çok çabuk girmelerine rağmen geçmişleri hiç de eski değildir. Yaygın kullanımları ne kadar geriye giderseniz gidin 20 seneyi geçmez. Oldukça yeni bir teknoloji olduğundan donanım yazılım ve kullanıcı üçgeni arasında hala büyük uçurumlar vardır. Donanım ve yazılım teknik olarak birbiri ile ilişkilişekilde yol aldığından problemleri kullanıcıya yüksek oranda yansımamaktadır. Asıl sorun donanım ve yazılım ikilisi ile kullanıcı arasındaki uçurumdur. Bilgisayar konusunda eğitilmiş personelin kullanıcı sorunlarına tam anlamı ile sahip olamaması kullanıcının ise donanım ve yazılımı tanımaması asıl sorundur. Ayrı dili konuşan iki insan gibi bilgisayar ve kullanıcı da anlaşamamaktadır.

Hastanelerde Bilgisayarlar?

Kompleks bir işletme olan hastane ile yeni teknoloji olan bilgisayarlar arasındaki en önemli sorun aynı dili konuşamamaktır. Bilgisayar konusunda uzmanlaşmış bir kişinin hastanecilik konusunu da aynı derecede bilmesi beklenemez. Hastane yöneticisinin de bilgisayarı yeteri kadar bilmesi her zaman mümkün olmaz ve gerekli de değildir. Ayrı dili konuşan iki insanı anlaştıracak en kısa yol tercüman kullanmaktır. Tercüman her iki tarafı da anlayacak ve tarafların anlayabileceği dilde anlatacaktır.

Bilgisayar Konusunda Atılacak Adımlar:

Birinci adım: Hastanenizde bilgisayar kullanmıyorsanız bilgisayara geçişin gerçekten gerekli olup olmadığını derinlemesine araştırın. Kuracağınız sistemin hangi noktalarda size yardımı olacağını hangi noktalarda sizi aksatacağını iyi tespit edin

İkinci adım:Bilgisayardan mucizeler beklemeyin. Bilgisayar sizin girdiğiniz verileri hatasız ve hızlı birşekilde saklar ve değerlendirir. Kullanmayacağınız bilgileri bilgisayara girmek size iş yükünden başka birşey getirmeyecektir. Unutmayın ki bilgisayara veriler tuşlarla girilir ve her fazla tuşa basış zaman kaybıdır.

Üçüncü adım: Hastanenizdeki iş akışlarını yazılı hale getirin. Birbiri ile bağlantılı iş akışlarını dikkate alın. Eğer iş akışlarını yazılı hale getiremiyorsanız, iş akışlarında kopukluk vardır, personel çabası ile giderilmektedir. Boşlukları doldurmadan bilgisayar kullanımına geçmeyin.

Dördüncü adım:Yazılım seçiminde size yazılımı tanıtan elemanın tanıtımının %20 sinden fazlasını anlamıyorsanız o yazılımdan vaz geçin, ne kadar mükemmel olursa olsun sizinle aynı dili konuşması çok uzun zaman alacaktır. Denenmiş, kullanılmış ve referansı iyi olan donanım ve yazılımları kullanın. Yeni olduğu için donanım ve yazılım seçmeyin. Teknolojinin çok hızlı ilerlediği bu sektörde en yenisini alsanız bile aldığınız anda “eski” olacaktır.

Beşinci adım:Tüm birimlerde aynı anda uygulamaya geçmeyin. Hastanenizi yıllarca bilgisayarsız idare ettiniz, bazı bölümler biraz daha bekleyebilir. Muhasebe ve envanter yönetimi bir çok sektörde benzer olduğundan yazılım olarak en kolay kullanılabilecek modüllerdir. Kullanım olarak otelcilik hizmetleri modülleri ikinci sırada ele alınabilir. Muhasebe ve envanter yönetimine bilgi girişi yapması gereken birimlerin girişlerini gerekiyorsa ara personel kullanarak yapın. Bu birimlerin kullanımı tam olarak yerleşmeden diğer birimlere geçmeyin.

Altıncı adım: Bilgisayarınızı doğru kullanın. Bilgisayarların en önemli özelliği insanlara oranla hızlı çalışmalarıdır. Bilgisayarı yanlış kullanır verileri yanlış girerseniz, hatalarınız da bilgisayar hızı ile katlanarak artacaktır.

Yedinci adım:Her konuda bilgisayar kullanımından kaçının. Unutmayın ki tüm bilgiler personel emeği ile girilmektedir. Kullanmayacağınız bilgileri bir gün lazım olur düşüncesi ile bilgisayara girmeyin. Gereksiz tekrarlardan kaçının.

Bilgisayar yatırımı donanım ve yazılım olarak pahalı bir yatırımdır. Çalışma sisteminizi bilgisayara aktaracağınızı varsayınca yatırımın riski de ortaya çıkmaktadır. Yazılım firmaları sorunların kullanıcı hatalarından doğduğunu iddia ederler. Kullanıcılar ise tüm suçu programlara atarlar. Gerçek olan ise tüm sorunların kullanıcı ile yazılım arasındaki uçurumdan doğduğudur. Yazılım kullanıcının kolay kullanımına göre hazırlanmadığı için, kullanıcı da yazılımı tam algılayamadığı için sistem kullanılamaz hale gelebilir. Zararın faturasını ise genellikle işletme öder.