Genel SağlıkHABERLER

GÜNEYDOĞU AVRUPA İLAÇ ENDÜSTRİSİ GELECEĞİNİ TARTIŞTI

Güneydoğu Avrupa ilaç otorite ve endüstri temsilcileri, EGA ve İEİS’in organizasyonuyla İstanbul’da buluştu

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve üyesi olduğu Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği (EGA) tarafından Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Ulusal İlaç Ajanslarının ve Eşdeğer İlaç Endüstrisinin Avrupa’ya Uyum Süreci” başlıklı “4. EGA Güneydoğu Avrupa İlaç Sempozyumu”, 19 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

Güneydoğu Avrupa İlaç Sempozyumları, EGA’nın ülkelerin AB’ye uyum sürecini destekleme geleneği çerçevesinde,aday ve yeni üye ülkelerin, AB mevzuatıyla entegrasyon aşamalarında karşılarına çıkabilecek engellere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin ilaç otoriteleri ve firma temsilcilerini bir araya getirerek bölgede işbirliğini artırmak amacıyla düzenleniyor.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen sempozyum sonrasında yapılan basın toplantısında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Turgut Tokgöz şunları aktardı

“Türkiye, AB’ye katılım yolunda ilerliyor. İlaç alanında da AB mevzuatıyla uyum açısından, Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde, önemli bir aşamaya gelindi. EGA da endüstrimizin gelişimi ve mevzuatımızın AB mevzuatına uyum çalışmalarında Sendikamıza büyük destek veriyor. AB ile uyum süreci, Türk ilaç endüstrisi açısından çok olumlu olmakla birlikte bu süreçte eşdeğer ilaç endüstrisinin gelişimine olumsuz etkiler yaratabilecek koşulların da olduğunun farkındayız. Bu konuda, daha önce üye olmuş ülkelerin deneyimleri ve bu deneyimlerin sonuçları bize yol gösteriyor.”

Tokgöz ayrıca şunları ekledi: “Türkiye güçlü ve gelişime açık bir eşdeğer ilaç endüstrisine sahip. Eşdeğer ilaçta rekabet gücümüzün artırılması için hem ulusal hem de AB otoritelerinin eşdeğer ilaçlarla ilgili olumlu ve teşvik edici düzenlemeler yapması beklentisindeyiz”.

EGA Direktörü Greg Perry ise “EGA, her zaman Güneydoğu Avrupa ülkelerinin AB’ye uyum potansiyellerinin yüksek olduğuna inandı. Bu sempozyum gibi organizasyonların tetikleyeceği sinerjiyle, bu ülkelerin Avrupa ilaç endüstrisinin geleceğine katkılarının büyük olacağı görülmektedir. Eşdeğer ilaçlar tüm dünyada olduğu gibi, Türk sağlık sistemi içinde temel bir rol üstleniyor. Bu nedenle eşdeğer ilaç endüstrisinin önündeki engellerin kaldırılarak gelişiminin hızlanmasının desteklemesi gerekiyor” dedi.