GenelgeMEVZUAT

GEZICI/MOBIL SAĞLIK HIZMETLERI HAKKINDA GENELGE

GEZICI/MOBIL SAĞLIK HIZMETLERI HAKKINDA GENELGE

Temel Sağlık Hizmetleri G.M. 2001

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğü

SAYI : B100TSH0130000-

KONU: Gezici/Mobil Sağlık Hizmetleri

…………………………….VALILIĞINE

( Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2001/…

Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği temel kurumların, sağlık ocakları ve sağlık evleri olduğu bilinmektedir. Sağlık ocağı 5000 – 10000 kişilik toplumun yaşadığı coğrafi bölgedeki sağlık hizmetlerinin, yürütüldüğü tıbbi ve sosyal bir kurumdur. Sağlık ocağında çok yönlü sağlık hizmetleri sağlık ekibi tarafından bir plan ve program dahilinde yürütülmekte olup, koruyucu sağlık hizmetleri ile evde ve ayakta tedavi edici hizmetlerin bir arada yürütülmesi gerekmektedir.Ülke düzeyinde bir çok yerde sağlık ocağı yetersizliklerinin olduğu bilinmekte ve değişik yerleşim birimlerinden de yeni sağlık ocakları yapılması ile ilgili talepler gelmektedir.

Ancak sağlık ocağı yapımı ve işletilmesi ile ilgili maliyetlerin yüksek olması nedeniyle kısa sürede bu ihtiyacların hepsinin karşılanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, bütün vatandaşların düzenli olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve toplum sağlığını korumak ve yükseltmek amacıyla bu hizmetlerin mobil ekiplerce karşılanması yoluna gidilmesi kararlaştırılmıştır.Sağlık Müdürlüklerince, bu amaçla sağlanacak araçlar ve sağlık personeli sayısı fazla olan sağlık kuruluşlarından görevlendirmeler yapılarak Sağlık Müdürlüğü bünyesinde mobil sağlık ekipleri oluşturulacaktır.

Mobil sağlık hizmetleri ile, öncelikle hiç sağlık personeli bulunmayan veya farklı nedenlerle faal olmayan sağlık ocağı ve sağlık evi bölgeleri, yine coğrafi, finansal, vb. nedenlerle bağlı olduğu sağlık ocaklarının hizmet veremediği nüfusa, özellikle kırsal kesime koruyucu sağlık hizmetleri ile evde ve ayakta tedavi edici hizmetler birarada verilecektir. Bu ziyaretlerde öncelik sağlık kurumlarına uzak, nüfusun yoğun olduğu yerler ve sağlık sorunları yönünden özellik gösteren yerleşme yerlerine verilecektir.Mobil sağlık hizmetleri; sağlık ocağı ve sağlık evi olan yerlerde bu binalarda, sağlık ocağı ve sağlık evi olmayan yerlerde özel donanımlı mobil araçlar ile, özel donanımlı mobil araç yok ise köy odasında, okulda yada toplum tarafından kabul edilebilir başka bir yerde yapılacaktır.

Sağlık müdürlükleri , sağlık grup başkanlıkları ve sağlık ocakları ile işbirliği yaparak aylık planlarını yapacaklar ve mobil ekibin hizmet vereceği topluma gezici ekibin ziyaret edeceği günleri aylık olarak mahalli yöneticilere önceden duyuracaklardır. Planlamada aynı yerleşim yerlerine haftanın aynı günlerinde ve aynı ekip tarafından gidilmesi sağlanacaktır. Ayrıca aylık olarak yapılan planlarda hangi ekibin nerede olduğuna dair bilgiler ekip içindeki personelin isimleri ile beraber Bakanlığa bildirilecektir.Bu bilgiler doğrultusunda, 01 Kasım 2001 tarihinden itibaren gerekli hazırlıkların tamamlanarak mobil sağlık hizmetleri uygulamasına geçilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Osman DURMUŞ

Bakan

Dağıtım:

81 Il Valiliğine