Genel SağlıkHABERLER

GENETİĞİYLE OYNANMİŞ DOKTORLAR,GOY DOKTORLAR

Son senelerde yeni bir doktor cinsi türemeye başladı; sayıları bölünmek suretiyle hızla artıyor ve bulaşıcılığı çok yüksek bir virüs gibi her tarafa yayılıyorlar.

Son senelerde yeni bir doktor cinsi türemeye başladı; sayıları bölünmek suretiyle hızla artıyor ve bulaşıcılığı çok yüksek bir virüs gibi her tarafa yayılıyorlar.

Ne eğitimleri, ne hekimlik uygulamaları, ne deontoloji anlayışları, ne tarz ve tavırları ve hatta giyim kuşamları, görünümleri bizim zamanımızdakilere hiç benzemeyen bu yeni tür doktorlara ‘Genetiğiyle Oynanmış’ doktorlar ismini veriyorum; kısaca da GOY doktorlar diyorum.

Genetiğiyle oynanmış doktorlar, günlük hayatta hep yorgun, uykusuz, mutsuzlar; hasta başında isteksiz, ürkek, kararsızlar; kanun ve yönetmelikler karşısında zorda, şaşkın, acizler; ekonomik olarak sıfırı tüketmiş, bıçak kemiğe dayanmış durumdalar; ruhsal bakımdan depresyondalar, neredeyse tümü ilaç kullanıyor; ilaç endüstrisi ve tıp teknolojisi tarafından sindirilmiş, bastırılmış, ezilmiş vaziyetteler; hasta ve hasta yakınlarının sözlü veya fiili saldırıları karşısında savunmasız ve çaresizler; medyada günah keçisi olmuş durumdalar.

Genetiğiyle oynanmış doktorların ortaya çıkma ve çoğalma sebeplerine gelince:

Tıp eğitimi yozlaştı

Bundan 40 sene önce tümü birkaç ciltte rahatlıkla toplanabilen tıp bilgilerinin ışık hızıyla artması; eğitiminin fakülteden fakülteye büyük farklılıklar göstermesi; hocası, laboratuarı ve hastanesi olmayan tıp fakültelerinin türemesi; eğitimcinin ne öğreteceğini öğrencinin ne öğreneceğini bilememesi, Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS) tıp eğitimini yozlaştırdı, doktorların genetiği bundan ciddi şekilde etkilendi.

Tıp teknolojisi tıptan daha çok ilerledi

Tıptan ziyade tıp teknolojisinin ilerlemesi ve tıbbın teknolojinin çok arkasında kalması; teşhis ve tedavide doktordan çok ilaçların, hastanelerin ve teknolojinin öne çıkması doktor genetiğinde köklü değişikliklere yol açtı.

Sağlık bürokrasisi doktorları şaşkına çevirdi

Mecburi Hizmet Kanunu, Performans Sistemi, Tam Gün Yasası, Muayenehane Standartları, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası, Anayasa Mahkemesinin iptalleri, Danıştay’ ın yürütmeyi durdurmaları, Sağlık Bakanlığının tehditleri doktorların genlerinde tamiri imkânsız yaralar açtı. Doktorlar, yarın hangi kanuna göre nerede ne yapacağını bilmeyen şaşkın ördeklere dönüştüler.

İlaç ve tıbbi ürün endüstrisi tıbbı hegemonyası altına aldı

İlaç ve tıbbi ürün endüstrisinin kendi bilimini yaratması ve tıbbı tahakkümü altına alması; tıp fakültelerinin endüstrinin dümen suyuna girmeleri ve oradan bir milim gitmeleri; doktorların birçok bakımdan ilaç endüstrine muhtaç hale gelmeleri doktor genetiğinde onarılması imkânsız hasarlar yarattı.

Ekonomileri bozuldu

Sağlık işlerine paranın girmesiyle sağlığın çok kârlı bir sektör hâline gelmesi, parayı doktorların değil sağlık dışı kesimlerin kazanması, doktorların sağlık işçisi durumuna düşmeleri eskiden paraya para demeyen doktorların genlerini allak bullak etti. Artık kimse doktora kız vermiyor diyeyim, siz anlayın.

Hasta hakkı doktor dövme hakkına dönüştü

Hasta hakkının politikacıların ve kanunlardaki boşluklardan yararlanan avukatların kışkırtmalarıyla doktora hakaret etme, doktora sövme ve bunlar da yetmiyorsa doktoru dövme ve dahi öldürme hakkına dönüşmesi, doktorların kromozomlarını birbirine kattı, karıştırdı.

Gelelim neticeye

Netice şu ki herkes bu genetiğiyle oynanmış doktorlara alışmak zorunda. Beterin beteri var: Allah cümlemizi ‘genetiği oynatmış’ doktorlardan yani (GOT) doktorlardan, korusun.

Prof.Dr.Ahmet Rasim Küçükusta