Genel SağlıkHABERLER

GENÇLERİN GELİŞİMİNE ‘LİGHT’ ENGEL

Kızlardan şişman olanların yüzde 37.5’i, kilosu normal olanların yüzde 20.9’u, zayıf olanların da yüzde 12.9’u diyetetik ürünler tüketiyor.

Gençlerin sağlıklı büyümeleri için dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları adolesan dönemde, “light” olarak da adlandırılan bazı diyetetik ürünleri uygun olmayan sıklık ve miktarda tüketmelerinin gelişimleri açısından tehlike oluşturduğu bildirildi.

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı’nca, adolesan çağında bulunan sosyoekonomik düzeyi düşük kızların diyetetik ürünleri kullanma durumları ve bu ürünlere yaklaşımlarını saptamak amacıyla “pilot çalışma” niteliğinde yapılan araştırmada, katılımcı gençlerden şişman olanların yüzde 37.5’i, kilosu normal olanların yüzde 20.9’u, zayıf olanların da yüzde 12.9’unun diyet ürünleri tükettikleri belirlendi.

Üniversitenin Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıdıka Bulduk ve Araştırma Görevlisi Yasemin Demircioğlu tarafından gerçekleştirilen araştırmaya, adolesan çağında bulunan ve lise ile üniversitede eğitim gören 15-22 yaşları arasındaki sosyoekonomik düzeyi düşük 253 kız öğrenci katıldı. Diyet ürünleri tüketenlerin oranının yüzde 19.8 olarak belirlendiği araştırmada, kilosundan memnun olan adolesanların yüzde 13.3’ü, memnun olmayanların da yüzde 26.4’ünün diyetetik ürün kullandıkları tespit edildi. Katılımcılardan 19-20 yaşlarındakilerin yüzde 38.5’i, 17-18 yaşlarındakilerin de yüzde 23.2’sinin diyet ürünleri tükettiklerinin saptandığı araştırmada, şişman olanların yüzde 37.5’i, kilosu normal olanların yüzde 20.9’u, zayıf olanların da yüzde 12.9’unun da diyetetik ürün kullandıkları belirlendi.

Adolesanların en çok tükettikleri diyet ürünlerin ise, kepekli bisküvi ve kraker ile çeşitli içecekler olduğu, bunları kepekli ekmek ve yağsız süt ürünlerinin takip ettiği anlaşıldı. Ayrıca, araştırmaya katılanlardan yüzde 46’sı “zayıflamak”, yüzde 42’si de “kilosunu korumak” amacıyla diyet ürün tükettiklerini bildirdi.

UZMAN UYARISI

Prof. Dr. Sıdıka Bulduk, araştırma sonuçlarına ilişkin Türkiye’de genç kızlarda adolesan dönemin 12 yaşında başladığını belirterek, bunun da bireyin yetişkinliğe geçişteki en önemli büyüme ve gelişme dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Adolesan çağdaki hızlı büyüme ve gelişmenin besin gereksinimini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Bulduk, bu ihtiyacın besleyici değeri yüksek sağlıklı besinlerle karşılanması gerektiğini bildirdi.

Kızlar için “ince olma” arayışlarının onları moda diyetlere ve diyetetik ürünlere yönelttiğini kaydeden Prof. Dr. Bulduk, “Bu ürünlerin bazıları özellikle uygun olmayan miktar ve sıklıkta tüketildiğinde, gençlerin büyüme ve gelişmeleri için yeterli ve dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları adolesan dönemde tehlike oluşturmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Bulduk, gençlerin, herhangi bir sağlık sorunu veya diyetisyen önerisi olmadığı halde diyetetik ürünleri bilinçsizce ve kontrolsüz bir biçimde, uygun olmayan sıklık ve miktarlarda tüketmelerinin, bu dönemde artan enerji ve diğer besin öğeleri ihtiyaçlarını karşılayamamalarına neden olacağını söyledi.

“Bu durum yetersiz ve dengesiz beslenmeyle sonuçlanabilir” diyen Prof. Dr. Bulduk, adolesan çağındaki gençlerin sağlıklı beslenmelerine yönelik bilgi düzeylerinin artırılması, yanlış bilgi ve davranışlarının da düzeltilmesi için ortaöğretimde beslenme dersleri verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.