Genel SağlıkHABERLER

GENÇLERDE ŞİDDET EĞİLİMİ VE SUÇ İLE İLİŞKİSİ

TBMM Araştırma Komisyonu raporuna göre ülkemizde gençlerin %29.3’nün şiddet uyguladığı, %18.9’un ise şiddete uğradığı saptanmıştır. Gençlerin %7.7’sinin çete üyesi ve %9’nun delici ve kesici alet taşıdığı bildirilmiştir. Madde kullanımıyla şiddet davranışını yakından ilişkisi olduğu göz önüne alındığında gençlerde madde kullanımı sıklığı da şiddet açısından önem kazanmaktadır. Kullanılan maddeler dürtüselliği arttırması duygusal dalgalanma oluşturması husursuzluk davranış algı ve düşünce bozuklukları oluşturarak şiddete yol açmaktadır. Ayrıca maddeyle ilişkili olarak içinde bulundukları alt kültüre bağlı şiddet olgusu da önemli bir sorundur. Sağlık Bakanlığı ve BM’nin birlikte yapmış oldukları çalışmada lise öğrencilerinin % 4’ünün yaşamında en az bir kez uyuşturucu ya da uçucu madde kullandığı ve % 25’nin alkol kullandığı saptanmıştır. Şiddet davranışı dürtü kontrol bozukluğunun bir parçası olup sıklıkla kendine zarar verme, yangın çıkarma, çalma, yağmacılık gibi dürtü kontrol bozuklukları ve başka davranış bozukluklarıyla birlikte görüldüğü gibi, bu kişilerde internet ve bilgisayar bağımlığı da sıklıkla saptanmaktadır.

Yapılan araştırmalar aile içi şiddetin gençleri şiddet davranışına ve suç işlemeye yönelttiğini göstermektedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 2007 yılında istanbul’da 7128 çocuk işlem görmüştür. Bunlardan 652’si yaralama, 549’u darp ve 258’i cinsel suçtur. Bu veriler suçların önemli kısmının şiddet ile ilgili olduğunu göstermektedir. Buradaki önemli bir veri de bu çocukların büyük bir kısmının (%88) aileleri ile yaşamakta olduğudur.

Sonuç olarak şiddetin önlenmesi konusunda;

Aile yapısının güçlendirilmesi,

Olanaklı olduğu sürece çocukların eğitim sistemi içinde tutulması,

Şiddet davranışının itibarının azaltılmasına yönelik çalışmalar başta olmak üzere toplumun bu konuda eğitimi gerekmektedir.