Genel SağlıkHABERLER

DOKTOR BULAMAYAN HASTANENİN SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeterli uzman doktoru bulunmayan özel hastane, tıp ve dal merkezlerinin sözleşmelerini feshediyor.

İstanbul’da aralarında özel hastanelerin de bulunduğu 6 sağlık kuruluşunun sigortalı hastalara bakması yasaklanırken, 42’sinin durumu inceleniyor. Sektör temsilcileri, Sağlık Bakanlığı’nın 15 Şubat yönetmeliklerine göre özel hastane tıp ve dal merkezlerine yeni doktor alımı zorlaştığı için iptallerin artmasından endişe ediyor.

Maliye 40 bin doktor ve avukatı takibe aldı

Gelirleri ve harcamaları uyuşmayanlara “Takiptesiniz” uyarısı gönderildi.

Maliye, avukat ve doktorların gelir beyanları ile banka hesaplarını, aldıkları ev ve arabaları karşılaştırdı, 40 bin kişiye “takiptesiniz” uyarısı gönderdi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2007 yılında KDV beyannamelerinde bildirdiği hasılat tutarı, aynı yıl içinde banka hesaplarına yatan paralar ile aldıkları araba ve gayrimenkullerin en az 100 bin YTL altında olan 40 bin serbest meslek erbabına tek tek uyarı mektubu göndermeye başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, büyük bölümünü doktor ve avukatların oluşturduğu serbest meslek erbabına yönelik genel bir tarama çalışması gerçekleştirdi.

Bu çalışmada, önce Türkiye çapında faaliyet gösteren bütün serbest meslek erbabının 2007 yılı için beyan ettiği hasılat tutarları listelendi. Daha sonra da bankalardan, bu kişilerin banka hesaplarına yine geçen yıl yatan paraların dökümü istendi. Vergi İstihbarat Merkezinden de aynı kişilerin 2007 yılı içinde satın aldıkları gayrimenkul ve arabalara ait listeler çıkarıldı.

Veri toplama çalışmasının ardından, doktor, avukat ve diğer serbest meslek erbabının 2007 yılı için beyan ettiği hasılat ile banka hesaplarına yatan paralar, edinilen gayrimenkul ve arabalar karşılaştırmaya alındı.

Hasılat ile bu değerler her bir serbest meslek erbabı için tek tek kontrol edildi. Bu çalışmada, hasılat ile söz konusu değerler arasında en az 100 bin YTL’lik fark dikkate alındı. Ancak, daha detaylı bilgi edinilmesi için en az 100 bin YTL’lik fark olanlar, 250 bin YTL ve üzerinde fark olanlar ile 500 bin YTL ve üzerinde fark olanlar şeklinde bir listeleme yapıldı.

Bu arada çalışma sırasında bu kişilerin 2006 gelir beyanları ile bu yılda banka hesaplarına yatan para ve harcamalarına da ayrıca bakıldı.

Çalışmada, hasılatı ile değerler arasında en az 100 bin YTL fark bulunan 40 bin kişi tespit edildi ve bunlar riskli mükellefler listesine dahil edildi.

40 bin kişiye ilişkin listeler de “Mükelleflere uyarı mektubu talimatı” ile birlikte her mükellefin kayıtlı olduğu ilin Vergi Dairesi Başkanlığı ya da İl Defterdarlığına gönderilmeye başlandı.

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar da talimat çerçevesinde, listede ismi bulunan mükellefleri mektupla uyarma işlemini başlattı.

Kaynak: www.medimagazin.com