Genel SağlıkHABERLER

GEBELİK KALBİ ETKİLİYOR

Gebelik kadının hayatında yaşadığı en önemli deneyimlerden birisidir. Hem duygusal hem de fizyolojik olarak pek çok değişikliği beraberinde getirir. Kendisini nelerin beklediğini bilmeyen gebe bu duruma uyum sağlamada güçlük yaşayabilir. Bu değişimlerin iyi anlaşılması normal ve anormal ayrımının sağlıklı yapılabilmesi için son derece önemlidir.Kalp ve Damar Cerrahı Op.Dr.Orçun Ünal, gebeliğin bütün vücutta değişikliklere neden olduğu gibi kalbin dolaşımı yani kardiyak sistemde de birçok değişikliğe neden olabileceğini belirtiyor ve Op.Dr.Orçun Ünal gebelikte kardiyak sistemde meydana gelen değişiklikleri hakkında bir çok önemli noktanın altını çiziyor.

Gebelikte kardiyak sistemdeki değişiklikler; kan hacminde, kalp yükünde ve kalp hızında artıştır.Özellikle gebeliğin ilerleyen dönemlerinde eforla gelen nefes darlığı,halsizlik,uzun süren çarpıntılar,ayak bileklerinde aşırı şişme gebeliğin tetiklediği bir kalp rahatsızlığının önemli bir habercisi olabilir.Mitral kapak sarkması gibi bazı kalp problemleri, ha¬milelik döneminde tehlike yaratabilir ve doğum sırasında antibiyotik kullanımını gerektirebilir. Doğumsal kalp problem¬leri gibi diğer kalp hastalıkları, ciddi bi¬çimde gebelerin sağlığını etkileyebilir.Doğuma bağlı olmayan gebelikle ilgili en sık ölüm nedeni gebelik kalp hastalıklarıdır.Kalp Hastalıkları,tüm gebeliklerin %1 ini etkiler. Romatizmal kapak hastalıkları en sık tip olmak üzere, gebeliğin en sık karşılaşılan kardiyak komplikasyonu kalp kapak hastalıklarıdır. Gebelikle ilgili riskin derecesini kalp kapağı lezyonların ciddiyeti belirler. Bu hastaların kabaca %90 ı, gebelik boyunca artan kardiyak yükün artmasına bağlı olarak giderek kötüleşen obstrüksiyonla (kapakta daralma) sonuçlanabilen mitral darlığa sahiptir. Ciddi kapak darlığı veya ritm bozuklğu olan gebelerde kalp yetmezliği riski artmıştır.

Gebelerin Kalp ve Damar Sağlığı İçin Nelere Dikkat Edilmesi Gerekiyor ?

• Gebelikte aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalı

• Ağır efor gerektirecek işler yapılmaması gerekiyor

• Gebelik öncesinde var olan kalp hastalığı olan anne adaylarının gebelikleri sırasında yakından izlenmeleri gerekir.Kardiyolog ve kadın doğum uzmanlarının birlikte çalışması gereken gebeliğin sonunda özellikle doğum sırasında oluşan ani değişikliklerin olası olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekir.

• Gebelikte kilo alımına dikkat edilmesi gerekiyor.Fazla kilo alımı vücutta su tutulumunu arttırabileceği için kalbin yükünü arttırmaktadır.

• Aneminin sadece kendisi bile kalp yetmezliğine neden olabileceği için gebelikte anemi olan hamilelerin Demir takviyesi ve diyetle beslenmelerini düzenlemeleri gereklidir.