Genel SağlıkHABERLER

EVDE HASTA BAKIMI EĞİTİM VE TECRÜBE İSTER!

Aralarında merhum Başbakanımız Bülent Ecevit’in de bulunduğu ileri yaşlardaki hastaların evde bakımları sırasında temel kurallara uyulmaması büyük problemler oluşmasına sebep olabilmektedir.

Evde hasta bakımı kurallarına uyulmadığı takdirde başta yatak yaraları ile dolaşım bozukluğu, kan pıhtılaşması ve akciğer enfeksiyonları gibi çeşitli sıkıntılar ortaya çıkacaktır.

Kronik hastalığa sahip hastaların da diğer sağlıklı insanlar gibi, günlük rutin hayatlarını sürdürme gereksinimleri vardır. Özellikle yatan hastalarda ; başta yatak yaraları ile dolaşım bozukluğu, kan pıhtılaşması ve akciğer enfeksiyonları gibi çeşitli sıkıntılar ortaya çıkabilir. İleri yaşlardaki hastalar, kendi ihtiyaçlarını göremezler. Bu yüzden hastanın tıraşından günlük temizliğine, ilaçlarının düzenli bir şekilde alınmasından, fizyoterapi ihtiyaçlarının görülmesine ve beslenmesine kadar bütün ihtiyaçları gün içinde karşılanmalıdır.

Hastaların içinde özellikle yatalak hastalar için büyük önem arz eden konuların başında da, yatan hastanın, yatak yaraları henüz açılmadan koruyucu önlemler alınmasıdır.Aksi taktirde yaralar açıldığı andan itibaren , hem hastanın yaşam konforu, hem de sağlığı açısından ileriye dönük oldukça ciddi problemler oluşmaktadır.Hasta yakınlarının yaptığı en önemli hatalardan biri de kulaktan dolma çeşitli ilaçları, bu yaralar üzerinde uygulaması ve kendi çabalarıyla fayda sağlamak isterken aksine yarayı,hastalığı daha da kötü,önüne geçilemez,tedavi edilemez hale getirmesidir.. Bu konuda ülkemizde, evde hasta bakımı veren kurumlardan destek alınmalı ve evde hasta bakımı konusunda ayrıca deneyim kazanmış, alanında uzman sağlık personeli ile koordineli çalışılmalıdır.

Ülkemizde evde hasta muayenesi sağlayan ve kadrosunda gerekli uzman doktorları olan kurum sayısı oldukça azdır. Devlet sektöründe ise ne yazık ki gerekli mevzuat sağlamadığı için evde hasta bakım kurumları bulunmamaktadır.

Devletin evde hasta bakımı konusuna el atması hem ekonomik, hem de hastane yoğunluluklarının düşürülmesi açısından çok faydalı olacaktır. Sosyal güvenlik kurumlarının da evde hasta bakımına önem vermesi, hasta ve hastane maliyetlerini önemli oranda düşürecek ve hastanelerdeki yığılmaların önüne geçilebilecektir.

Günümüz koşullarında artık aileleri bir arada tutmak ta zorlaşmış, dolayısıyla çalışan çiftler; vakit problemleri, evlerinin küçük olması gibi sebeplerden dolayı, bakım gerektiren yaşlılarını huzurevlerine bırakma eğilimindedirler. Türk halkının özelliklerinden biri olan yaşlıya hizmet, saygı kavramı da bu çerçevede yavaş yavaş yok olmaktadır.

Evde hasta ve yaşlı bakımına verilen önem Avrupa ülkelerinde oldukça göze çarpan bir kavramdır Geçmişi yaklaşık 100 yıla dayanan Avrupalı kurumlar, devlet desteği ile bu konuya çözüm getirmişler ve ülkelerine de büyük ekonomik fayda sağlamışlardır.Bizim ülkemizde ise yapılması gerekenlerin başında halkımızın demografik anlamda yaş grubunun tespiti, evde bakıma ihtiyacı olan kişilerin kayıt altına alınması ve en önemlisi de evde bakımı mümkün olan hastaların, hastanelerde bakılmasından kaynaklanan maddi ve manevi kayıplarının tespiti gerekmektedir.

Tasarrufa büyük ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde, maliyetlerin çok düşeceği de yadsınamaz bir gerçektir.

M.Metin GÖÇMENGİL
Genel Müdür
Medical Home özel Sağlık ve Evde Hasta Bakımı Hizmetleri
www.medicalhomeweb.com