ERKEN DÖNEMDE KULLANILAN TAMİFLU’NUN KUŞ GRİBİ VİRÜSÜNE KARŞI ETKİSİ TESCİL EDİLDİ

Sonuçları bugün Londra’da açıklanan en son araştırma verileri erken dönemde kullanılan Tamiflu’nun kuş gribine yol açan H5N1 virüsüne karşı etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

Tamiflu’nun kuş gribi hastalığına yol açan H5N1 virüsüne karşı etkisini araştırmak üzere gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçları, erken dönemde kullanılan ilacın kuş gribinin tedavisindeki etkisini onayladı. Sonuçları 20 Ocak 2006’da Londra’da gerçekleştirilen “21. Yüzyılın İlk Pandemisi” konferansında açıklanan araştırma ile erken dönemde verilen Tamiflu’niun H5N1 virüsüne karşı etkisine ilişkin yeni bir kanıt sunuldu.

Araştırma kapsamında, H5N1 virüsü ile enfekte olmuş dağ gelinciklerine, enfeksiyonun 4. saatinden itibaren 5 gün boyunca, insanlarda kabul edilen tedavi dozu olan günde iki kez 75 mg’ın karşılığı olacak şekilde 5 mg/kg oseltamivir verildi. Tamiflu’nun etken maddesini oluşturan oseltamivir ile gelinciklerin tamamında üst solunum borusunda virüs çoğalımının önüne geçti ve hiçbir ölümle karşılaşılmadı. Buna karşılık kontrol grubundaki gelinciklerin tümü H5N1 virüsüne bağlı olarak öldü.

Araştırmanın yönetitici St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’nden Dr. Elena Govorkova, sonuçlarla ilgili olarak “bu ilk bulgular H5N1 influenza virüsünün tedavisinde erken dönemde alınan oseltamivirin etkinliğini göstermedir” dedi. Dr. Govorkova, oseltamivir tedavisinde optimum doz ve süreyi belirlemek üzere 24 ve 48 saat sonraki kullanımda etkinliğe ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 14 Ocak 2006 itibarıyla dünyada 79’u ölümle sonuçlanan 148 kuş gribi vakası olduğunu bildirdi.

Bu araştırma, H5N1 de dahil olmak üzere tüm influenza virüslerine karşı etkili olmak üzere geliştirilen Tamiflu’nun etkinliğine ilişkin yeni bir kanıt sunuyor. Tamiflu’nun daha önce de insandan alınan H5N1 virüsü yüklenmiş deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarda etkisi kanıtlanmıştı. H5N1’e karşı en etkin korumayı sağlayacak Tamiflu kullanımına ilişkin araştırmalar halen devam ediyor.

Ülkemizde kuş gribine bağlı ölüm vakalarının görülmesi üzerine ise Roche geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye 100 bin kutu Tamiflu daha sevketmiş, bunların 10 bin kutusu da bağış olarak gönderilmişti.

Roche ayrıca dünya genelinde bir salgına anında müdahale etmek üzere Dünya Sağlık Örgütü’ne 3 milyon kutu Tamiflu bağışlamış, daha sonra bunu 2 milyon kutu daha ilave ederek toplam bağış miktarını 5 milyon kutuya yükseltmişti.