Genel SağlıkHABERLER

ERKEKLERDE CİLT KANSERİ TEHLİKESİ

Erkeklerde Cilt Kanseri Tehlikesi

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfının yaptığı araştırmaya göre, son 6 yılda malignant melanoma erkeklerde yüzde 12 oranında artış göstemiş. Aynı dönemde hastalığın kadınlar arasında yalnızca yüzde 2.1 oranında arttığı görülmüş.

Bu sonucun, erkeklerin hastalığa yakalanma ihtimalinin kadınlara oranla neredeyse 5 kat daha fazla olduğunu gösterdiğini belirten bilim adamları, her yıl İngiltere’de 6000 yeni malignant melanoma vakasının teşhis edildiğini ve bunların büyük bölümünün erkek hastalar olduğunu belirttiler.

İngiltere’de her yıl 1600 kişi, malignant melanomadan ölüyor. Hastalığın sebebini yüzde 80 oranında güneşin zararlı etkileri oluşturuyor.