Genel SağlıkHABERLER

ERGEN YAŞTAKİ ÇOCUKLARINIZIN AŞILARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ergen yaştaki çocuklar için, doktorlar tarafından önerilen ve yapılması gereken aşılar:

1. HPV (human papilloma virus)
2. TDAP (difteri tetanoz ve boğmaca)
3. MENENGEKOK (menenjit)
1. HPV Aşısı
HPV aşısı çocuklarımızı kanserden korumak amacıyla uygulanan bir aşıdır. Boğmaca, difteri, tetanos, menengekok hastalıklarına bağlı ölümlerin HPV ye bağlı ölümlerle karşılaştırıldığında, 20 kez az olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle HPV ye bağlı kanserden çocuklarımızı korumak amacıyla aşıya önem verilmelidir.
Servikal kanser dünyada 45 yaş altı kadınlarda görülen en sık ikinci kanserdir. ölümcül kanserlerde de meme ve akciğer kanserlerinden sonra gelmektedir. Servikal kanserlerin hemen hemen tamamı HPV virüsüne bağlı ortaya çıkar.
HPV aşısı 11-12 yaşından itibaren kız çocuklarına önerilmektedir. Ancak aşı 45 yaşına dek uygulanabilir. İki farklı aşı üretilmiştir. İkisi de 3 doz uygulanmaktadır. Aşı, 4 virüs için etkili olup kanser dışında genital siğillere karşı da koruyuculuk sağlar. Uygulamadan önce herhangi bir teste gerek yoktur.
2. TDAP / Karma Aşı (Difteri-Boğmaca-Tetanoz)
Boğmaca hastalığı, geçirilse dahi, bağışıklık oluşturmaz.
Bu aşının tekrarlanması hem ergen hem erişkinler için önemlidir. Aşının koruyuculuğunun 10 yıl sonra azaldığı bilimsel olarak belirlenmiştir.
Aşısı tamamlanmamış 1 yaş altı çocuklarda, boğmaca hastalığı daha ağır seyrettiğinden; yeni bebeği olan ailenin erişkin fertlerine dahi boğmaca aşısının yapılması önerilmektedir.
TDAP / Karma Aşısı’nın hatırlatma dozunun, 11-12 yaşları arasında yapılması, Amerikan Pediatri Akademisi tarafından önerilmektedir.
3. Menengekok
Hastalık etkeni olan bakteri, ağır menenjit ve ciddi organ yetmezliği ya da ölümle sonlanabilen enfeksiyona neden olmaktadır. Bu nedenle aşı uygulanması önemlidir. Menengekoklara yönelik aşılar konusunda her geçen gün çalışmalar yapılmakta ve yeni aşılar geliştirilmektedir.
ülkemizdeki mevcut aşılar, çocuklarımız 9 aylık olduktan sonra uygulanabilmektedir. Amerikan Pediatri Akademisi bu aşıları ergenliğin başından yani 11 yaşından itibaren rutin aşılama protokolüne almıştır.
çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı H. Neşe Sarıca
“Aşıların uygulanması toplum sağlığı açısından çok önemlidir. çocuklarımızın, aşılarla korunabilecekleri hastalıklara yakalanmamaları için, erişkinlerin bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.”