Genel SağlıkHABERLER

EMEKLİ REÇETELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Memur emeklilerinin reçetelerinde, reçeteyi düzenleyen hekimin kaşesinde, kurum adı ve uzmanlık dalı da yer alacak. Reçete üzerinde bazı şartlar kaldırıldı.

Memur emeklilerinin reçetelerinde, reçeteyi düzenleyen hekimin kaşesinde, kurum adı ve uzmanlık dalı da yer alacak. Bu arada reçetenin, ilgili kurum ve kuruluş yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenmesi şartı kaldırıldı.

Maliye Bakanlığı’nın ”Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugünkü

Resmi Gazete’de yayımlanarak Yürürlüğe girdi.

Buna göre, tedavi sırasında gerekli görülen ilaçlar, hak sahiplerinin sağlık karnelerinde bulunan kendinden kopyalı reçetelere yazılacak.

Reçetelerin düzenlenmesinde, hak sahibinin adı ve soyadı, emekli sicil numarası, sağlık kurum ve kuruluşunun adı, protokol tarih ve numarası yazılacak, reçeteyi düzenleyen hekimin imza ve kaşesi (kaşede kurumun adı, uzmanlık dalı ve diploma numarası yer alacak) bulunması gerekecek.

Daha önceki düzenlemede reçetelere doktorun adı, soyadı ve imzası ile diploma numarasının da yazılıp kurum veya kuruluş yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenmesi gerekiyordu.