Genel SağlıkHABERLER

DOKTORLAR SORUMLULUK SİGORTASI ŞAŞKINI

Anayasa Mahkemesi’nin “tam gün” çalıştıktan sonra “özel hekimlik” yapmalarının önündeki engeli kaldırmasıyla rahat bir nefes alan hekimler, bu kez “Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası” …

Anayasa Mahkemesi’nin “tam gün” çalıştıktan sonra “özel hekimlik” yapmalarının önündeki engeli kaldırmasıyla rahat bir nefes alan hekimler, bu kez “Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası” konusundaki bilinmezler yüzünden şaşkına döndü.

İZMİR Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Erdener Özer, “Bu konuda belirgin bir şey yok, üyelerimize yaptırmayın, bekleyin diyoruz” dedi.Tam Gün Yasası çerçevesinde, hekimlere tıbbi kötü uygulama nedeniyle talep edilebilecek zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirildi. Bu sigortaya ilişkin hükümlerin de 31 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi. Bu sigortayı yaptırmayanlara 5 bin lira idari para cezası öngörüldü, ancak hala sigortanın şartlarına ilişkin bir düzenleme tamamlanıp, yayımlanmadı. Özer, bu belirsizlik yüzünden kendilerine görüş soran, cezayı hatırlatan üyelerine hiçbir şekilde sigorta yaptırmamalarını söylediklerini belirtti.

Herşeyi imzalamayın

Özer, “Sigortacılar meslektaşlarımıza gidip teklif götürüyorlar ama ortada bununla ilgili nasıl bir poliçe hazırlandığı, hazırlanacağı bile belli değil. Türk Tabipleri Birliği bu konuda yargıya başvurma hazırlığında. Eğer mesleki sorumluluk sigortası yapılacaksa bu sadece hekimleri kapsamamalı, başta milletvekillerine zorunluluk getirilmeli. Onların çıkardığı yasaların yol açacağı zararlara, mağduriyetlere karşılık. Bu örnekler pekçok meslek dalı için çoğaltılabilir. Biz olaya hem hekim hem hasta hakları açısından bakıyoruz. Üyelerimizi, netlik kazanmayan bir uygulamayla ilgili bir şeye imza atmamalaranı öneriyoruz” diye konuştu.

Sigortacılar ne diyor

Öte yandan İzmir Ticaret Odası Sigorta Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Saygılı, hem doktorları hem de hastaları koruyan uygulamanın avantajları olduğunu savundu. Saygılı, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak geri istemelere karşı mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olduklarını söyledi. Saygılı, kumada, sigorta priminin yarısının hekimler, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayanlarda ise kurum bütçelerinden ödeneceğini belirtti.

Sorumluluk sigortası

Saygılı, şunları söyledi:“Bu sigortayı, serbest hekimler kendileri ödeyecek. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigortasını ise ilgili kurum ve kuruluş yaptıracak. Bu hekimlerin sigorta primlerinin yarısı kendileri tarafından, yarısı da istihdam edenlerce ödenecek. İstihdam edenlerce ilgili sağlık çalışanı için ödenen sigorta primi, hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde çalışanın maaş ve sair mali haklarından kesilemeyecek, buna ilişkin hüküm ihtiva eden sözleşme yapılamayacak.

Yasa kapsamında olup zorunlu sigorta yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için 5 bin TL idari para cezası verilecek. Bu uygulama hem hekimleri hem hastaları koruyacak. Sorumluluk sigortasıyla hekimler, mesleki hata ya da kusur nedeniyle hastalarına verdikleri zararlar sonucu açılan tazminat davalarına karşı kendilerini güvence altına alacaklar.