DOKTORLAR SON ÇARE CHP’NİN KAPISINI ÇALDI…

Uşak Tabip Odası Başkanı Psikiyatri Uzmanı Dr. Tarkan AMUK, Uşak CHP Milletvekili Prof. Dr. Osman COŞKUNOĞLU’nu, CHP İl Başkanlığı’nda ziyaret etti.

Uşak Tabip Odası Başkanı Dr. Tarkan AMUK, ”Bu Torba Yasa’nın içerisinde İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı hakkında , daha önce Danıştay tarafından bir çok kere iptal edilen yönetmelikler, tekrar Torba Yasanın içinde, yasa olarak sunuldu.Daha önce TTB ve Üniversiteler tarafından İşyeri Hekimliği ile ilgili eğitim ve sertifika programları düzenlenmekteydi.Torba Yasa ile İşyeri Hekimliği eğitimi ve denetimi , TTB ve Üniversitelerden alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki verilmesi sözkonusudur.Tabip Odaları gibi bağımsız bir kurumdan alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi resmi bir kuruma devredilmesi planlanmaktadır.Şimdi AKP tarafından bu yetkiler elden alınıyor.O yüzden biz bu yasanın derhal iptal edilmesini istiyoruz.Bu yasa vicdana ve hukuka aykırıdır.

Özel şirketlerle, taşeron şirketlerle işler yürütülmeye başlandı.Özellikle sağlık alanında özelleştirmeler arttı.Herşey paralı hale geldi.Sağlık Bakanlığı, halkın gözünde, hekimlere vurarak , hekimlere yönelik populist politikalarla hareket etmektedir.Eğer Sağlık Bakanlığı samimi ise SGK ile muayenehaneler anlaşsın.Hem halk, hem devlet hem de hekimler mutlu olsun.

Biz hekimler olarak istediğimiz, onurumuzca yaşayacağımız ve emekliliğimize yansıyacak bir maaş istiyoruz.Döner sermaye gibi geçici ve emekliliğe yansımayan gelir istemiyoruz.

Biz CHP’den bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine gitmesini talep ediyoruz” dedi.