Genel SağlıkHABERLER

DERİ YAŞLANMASINI GİDERİCİ VE YAVAŞLATICI TEDAVİLERDE YILDA 160 MİLYAR DOLAR’DAN FAZLA HARCAMA YAPILIYOR

Yapılan araştırmaya göre tüm dünyada, deri yaşlanmasını giderici ve yavaşlatıcı tedavilerde 160 Milyar Dolar’dan fazla harcama gerçekleştiriliyor. Yapılan araştırmalar kapsamında bu harcamının en önemli nedenleri arasında sigara içenlerde kırışıklık oluşumunun içmeyenlere oranla 2 ila 5,5 kat daha fazla olması gösteriliyor. İçilen sigara oranı ile doğru orantılı olan bu etkiler erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülüyor.

Sigara ve tütün ile mücadele konusunda öncü olan “Türkiye Sigarayla Savaş Derneği” tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 13 Mart 2008, Perşembe günü “Sigara ve Cilt Sağlığı” konulu bir seminer düzenlendi. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Doğan’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, sigara ve neden olduğu cilt sağlığı sorunlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar katılımcılar ile paylaşıldı.

Sigaranın çeşitli nedenlerle dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon insanın ölümüne neden olduğunu belirten GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Doğan; “Sigara önlenebilir maluliyet nedenlerinin başında gelir. Sigaranın deri, mukoza kanserleri ve bazı deri hastalıklarının oluşumunda ve derinin erken yaşlanmasında belirgin etkisi yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Örneğin günde 40 sigaradan fazla içilmesi ağız içi kanser riskini 5 kat artırır” dedi.

Pasif içiciler de aynı riski paylaşıyor!

Yapılan araştırmalar sonucunda sigara içenlerde kırışıklık oluşumunun içmeyenlere göre 2 ile 5,5 kat daha fazla olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bilal Doğan; “Bu risk kadınlarda daha fazladır. Sigaranın bu tür etkileri içilen sigara miktarıyla da doğru orantılıdır. Sigara, sigara içimine özgü kırışıklıklardan başka, fotoyaşlanmaya benzer deri yaşlanmasına da neden olmaktadır. Dumanın temas ettiği alanlarda yaşlandırıcı etkinin daha fazla olması, pasif içicilerin de aynı risklerle karşı karşıya olduklarını gösteriyor” dedi.

Her geçen gün artan sigara salgınına karşı başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm insanları koruma ve tütün dünyada yok oluncaya kadar mücadeleyi sürdürme gayesi ile çalışmalarına devam eden Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın yaptığı açılış konuşmasında “Tütün Kontrol Kanunu” ile Türkiye’de sigara ile mücadele devrim denebilecek önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığına değinerek; “Ulaşılan bu noktada Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin uzun uğraş ve çabaları da vardır. Sigara / tütün ile mücadele konusunda bu güne kadar öncü bir görev üstlenmiş, yasanın çıkmasında etkin çalışmalarda bulunmuş olan dernek, bundan sonra bu yasanın uygulanmasına destek verecek ve uygulamayı yakından takip edip, denetleyecektir” dedi.