ÇOCUKLUKTA YAŞANAN TRAVMALAR ARTTIKÇA ALDATMA EĞİLİMİ DE ARTIYOR…

Psikoloji İstanbul Danışmanlık, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, çocukluk çağı travmaları arttıkça, kişilerin romantik ilişkilerinde partnerlerini aldatma eğilimleri de artıyor.

İlişkilerde bağlanma, yakınlık kurma, karşı tarafa güvenme, kişinin kendini güvende hissetmesi, o ilişkinin sağlıklı olarak devam edebilmesi için gerekli. Pek çok ilişki, çiftlerin kendilerini rahat hissedememesi nedeniyle yıpranabiliyor. Özellikle aldatılma korkusu ve kıskançlık, kişilerin ilişkide kendilerini rahat hissetmelerini engelliyor. Bazı insanların ilişkilerinde kendilerini güvende hissetmesi, karşı tarafa bağlanabilmesi ve güvenebilmesi daha kolayken, bazı kişiler için bu durum daha zorlaşıyor. Psikoloji İstanbul tarafından yürütülen araştırmada, romantik ilişkilere yansıyan farklılıklar açıklanıyor.

Araştırma Psikoloji İstanbul Danışmanlık Merkezi uzman psikologları tarafından 150 kişi ile yüz yüze görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Katılımcıların çocukluk çağı travmaları ve aldatma eğilimleri ölçüldü ve çocuklukta yaşanan travmaların romantik ilişkiler üzerindeki etkileri değerlendirildi. Araştırma sonuçları 21 -25 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenen World Conference on Psychology, Counselling & Guidence (Dünya Psikoloji, Rehberlik ve Danışmanlık Kongresi ) ‘nde sunuldu.

Araştırmada öne çıkan bulgular şu şekilde;

Çocukluk Çağı Yaşantıları Romantik İlişkileri Etkiliyor.

Araştırmaya göre çocukluk çağında travmatik yaşantılara maruz kalan kişiler, romantik ilişkilerde sağlıklı bağlanma ve ilişkinin devamı ile ilgili daha fazla sorun yaşayabiliyor. Kişinin çocukluk çağında, yaşadığı travmalar (fiziksel istismar, fiziksel ihmal, duygusal istismar, duygusal ihmal, cinsel istismar ) arttıkça, romantik ilişkilerde sağlıklı bağlanabilme, güvende hissetme, karşı tarafa güvenebilme ve yakınlık kurma oranı azalıyor. Bu durum kişilerin partnerleriyle güvenli bir bağ oluşturmasını engelleyebiliyor ve yakın ilişki kurmaktan korkmasına ya da kaçınmasına yol açabiliyor.

Çocuklukta Yaşanan Travmalar Arttıkça, Aldatma Eğilimi de Artıyor.

Yine araştırmaya göre, kişilerin çocukluk çağı travmaları arttıkça, romantik ilişkilerindeki aldatma eğilimleri de önemli ölçüde artış gösteriyor. Yani kişiler çocukluk döneminde ne kadar travmatik yaşantıya maruz kalırlarsa (fiziksel istismar, fiziksel ihmal, duygusal istismar, duygusal ihmal, cinsel istismar ), bir o kadar partnerlerini aldatma eğiliminde oluyorlar.