ÇOCUKLARINIZI RESİMLERİNDEN TANIYIN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümüöğretim üyesi Doç. Dr. Şenol, okul öncesi çocukluk döneminde yapılan karalamaların ve çizimlerin, ruhsal duruma ilişkin ipuçları verdiğini söyledi.

Resimdeki insan yüzlerinin tümüyle karalanmasının, “yoğun kaygı ve zayıf benlik algısı”na işaret ettiğini belirten Doç. Dr. Şenol, karalanan diğer bölümlerin de işlevlerine göre anlam taşıdıklarını söyledi.

Doç. Dr. Şenol, diğer ipuçlarını şöyle sıraladı:

Ağzın karalanma: ”İştah ve yeme ile ilgili sorunlar” veya “saldırgan eğilimlerin” göstergesi,

Kol ve bacaklarda asimetri: Fiziksel yetersizlik ve güçsüzlük duygusu ile dürtüsellik,

Kağıda çok küçük şekillerin çizilmesi: Aşırı güvensizlik, yetersizlik, çekingenlik ya da çökkünlük,

Çok büyük şekillerin çizilmesi: Taşkınlık, dürtüsellik, olgunlaşmamışlık ya da bedensel görünümde yetersizlik,

Resimleri saydam çizme ya da o bakış açısından görünemeyecek ayrıntıyı çizme: Olgunlaşmamışlık, dürtüsellik, çizilen organla ilgiliyoğun kaygı,

Küçük kafa: Uyum sorunu,

Çapraz gözler: Düşmanlık, öfke, inatçılık, dünyayı diğerleri gibi görmeme, Dişlerin çizilmesi: Saldırganlık, utangaç olmayan çocuklar,

Kolların kısa olması: Özel sınıf öğrencileri, utangaç çocuklar, çekingenlik, içe dönüklük,

Kolların uzun olması: Çevreye yönelen saldırganlık,

Bedene yapışan kollar: Saldırgan ellerin kullanımında yetersizlik,

Ellerin olmaması: Yetersizlik, suçluluk, başarısızlık,

Bacakların bitişik olması: Psikosomatik yakınmalar, cinsel dürtülerin katı bir şekilde denetlenmesi,

Canavar ya da tuhaf cisimler: Yetersizlik, zayıf benlik kavramı,

Bulut, yağmur ve kar çizme: Kaygı, öfkeyi kendine yöneltme,

Gözlerin olmaması: İletişim sorunu, sorunları yadsıma, düş dünyasına kaçma,

Burun olmaması: İçe kapanma, çaresizlik, özgüven düşüklüğü,

Ağzın olmaması: Kaygılı, güvensiz, iletişim sorunu,

Bedenin olmaması: Gelişimsel gecikme, bedenle ilgili yoğun kaygı,

Kolların olmaması: Kollarla ilgili saldırganlığa yönelik suçluluk ve kaygı,

Bacakların olmaması: Kaygı, güvensizlik,

Ayakların olmaması (erkek çocukta 9, kız çocukta 7 yaşından sonra): Güvensizlik, utangaçlık, çaresizlik,

Boynun olmaması (erkek çocukta 10, kız çocukta 9 yaşından sonra):Gelişimsel gecikme, dürtüsellik, zayıf dürtü kontrolü ve beyin hasarı ile ilgili değerlendirme yapılması açısından uyarıcı olmakta.