ÇOCUKLARIN ÖĞRENME STİLLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Çocukların öğrenme stillerinin belirlenmesi onların eğitimlerinin devamı için büyük ipuçları içeriyor. VKV Amerikan Hastanesi Pediatri Bölümü’nden Pedagog Güzide Soyak, ailelerin çocukların öğrenme stiline göre davranmalarının çok önemli olduğunu söylüyor.

Çocuklar öğrenme ile ilgili bir çok yolu kullanırlar. Herkes aynı şekilde öğrenmez. Çocukların öğrenirken rahat ve başarılı olduğu yöntemi bularak gelişimlerini hızlandırabilirsiniz. Öğrenmek için tercih ettiği yol, aynı zamanda öğrenme stiline de işaret etmektedir ve bu yöntemler okul başarısını, kendisini algılamasını etkilemektedir. Ayrıca ailelerin de çocuklarını yetiştirme tutumları ve beklentileri onların öğrenme stillerini etkiler. Kinestetik öğrenme stiline sahip bir çocuğun, sürekli kısıtlayan bağımsızlaşmasına izin vermeyen anne modeline sahip olması gelişimini de olumsuz etkileyecektir. Ailelerin çocuklarını dikkatli gözlemlemesi ve yetersiz olduğunu düşündükleri alanlarda öğrenme yöntemleri ile ilgili bilgi almaları için öğretmenleri ile iletişim içinde olmaları gerekmektedir.

Öğrenme stillerimiz doğuştan getirdiğimiz, yaşamın içerisinde tutumlar ve uyaranlarla gelişen ve tüm boyutları ile gelişimi etkileyen bir süreçtir. Görsel öğrenme yöntemini kullanan bir çocuk için okuma – yazma bazen sıkıntılı bir sürece dönüşebilir. İşitsel öğrenme becerileri yüksek bir çocuk için ise bu süreç son derece kolay atlatılabilir. Görsel öğrenme yönteminde başarılı olan bir çocuk için nesnelerin resimleri önem kazanmaktadır. Sesleri ve nesneleri bir arada düşünme ihtiyaçları daha da artmaktadır. Okuduğu metni hatırlayıp, ifade etmekte zorlanırken gördüğü bir resmi tarif etmeyi çok daha kolay yapabilmektedirler. İşitsel öğrenmeyi kullananlarda okumayı sesli yapmak, bilgi öğrenmeyi yazarak, anlatarak çalışma daha çok kullanılmalıdır. İfade etmek ve dinlemenin öğrenmelerin temel kısmını oluşturduğunu unutmamak gerekir. Kinestetik öğrenme şeklini kullanan çocuklar, zaman zaman hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı tanımı içerisine oturtulmaya çalışırlar. Bu çocuklar için öğrenmeye çalıştıkları durumun dokunulabiliyor olması ve böyle tanınması çok önemlidir. Konsantrasyonu sağlamaya çalışırken getireceği kısıtlamalar onun derse olan motivasyonunu da olumsuz etkileyecektir. Sınırlı özgürlük sağlanmalıdır.

Aileler çocukların öğrenme stillerine göre davranmalı

Görsel yolla öğrenen bir çocuk için öğrenme malzemesinin çekiciliği ve çeşitliliği de önem kazanıyor. Farklı malzemelerden hazırlanmış çalışma materyalleri hem öğrenmenin kalıcılığını artırıyor hem de ilgiyi sağlıyor. İşitsel öğrenmede ise bazen okuyarak anlamayı reddeden çocuğunuza başedemediği problemlerde siz okuyup, ne anladığını sorabilirsiniz. Kitap okumayı sesli yapmak, bilgi alışverişlerinde düşüncesini ifade etmesine destek vermek olumlu olacaktır.

Öğrenme stillerinin zeka ile bağlantısı var

Beynimizin öğrenme stilleri ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Örneğin sol beyin becerilerinin daha yüksek olduğu bireylerde analiz yapma ve sözel düşünme kapasitesinin yoğun olduğu gözlenir. Buna karşılık olarak sağ beyin becerilerinin de öğrenme içerisinde farklı rolleri vardır. Doğuştan getirmiş olduğumuz bu becerilerin öğrenme ile geliştiğini, dolayısıyla zekanın da öğrenmeden etkilendiğini söyleyebiliriz. Çocukların öğrenme stillerine uygun eğitim almaları, onların sadece zeka gelişimlerini değil, okul başarılarını yaşamdaki başetme becerilerinin de gelişmesine yardımcı olacaktır

VKV Amerikan Hastanesi
Pediatri Bölümü
Pedagog Güzide Soyak