ÇOCUKLARIN DA BAŞI AĞRIYOR

Çocuklara “Hiç başın ağrıdı mı?” diye sorulduğunda erkeklerin üçte ikisinin, kızların ise dörtte üçünün yanıtı “evet “ oluyor.

Çocuklardaki baş ağrıları genelde enfeksiyonel bir hastalıkla veya baş yaralanmalarından sonra oluşan ve birden hafifleyen ağrılar şeklinde görülüyor. Ancak tekrarlayan baş ağrıları genelde migrenden kaynaklanıyor. Araştırmalar çocukların yüzde 5’inde migren olduğunu ortaya koyuyor.

Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Gençlik Nöropsikiyatri Kliniğinden Prof. Dr. Çiçek Wöber Bingöl, 18 yaşına kadar migren sıklığının erkek çocuklarda yüzde 4-10, kızlarda ise yüzde 7-17 oranında olduğuna dikkat çekerek, “Çocukların büyük bir kısmında baş ağrısından önce Aura semptomu denilen nörolojik ek bulgular yani görme bozukluğu, duyarlılık veya konuşma bozukluğu görülür. Migreni olan çocuklarda sıkça migren habercisi olarak kabul edilebilecek, hiçbir nedene dayanmayan ve tekrarlayan karın ağrıları görülür” dedi.

Uyuma-uyanma ritmindeki değişiklikler, yemek öğünlerinin gecikmesi veya atlanması, okul stresi, aile içi çatışmalar ve çeşitli korkuların baş ağrısı nöbetlerinin başlamasına neden olduğunu da açıklayan Prof. Dr. Bingöl, tetikleyici faktörlerin fark edilmesi ve bunlardan kaçınılması ile gerektiğinde yaşam stilinin değiştirilmesinin çocuk migreni tedavisindeki ilk adım olduğunu ifade etti.

Kaynak: www.sagliginsesi.com