Genel SağlıkHABERLER

YER YOKSA İMHA ET YASASI

TBMM Genel Kurulu’nda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, kabul edildi. Eczacılar, depolanacak yer kalmayan reçeteleri, imha edebilecek…

”Depolanacak yer kalmadığı için reçetelerin imha edilmesini” öngören kanun, Sağlık Sigortası kapsamında sözleşmeli eczanelerce kuruma fatura edilen ve bedelleri eczanelere ödenen, ancak eczacı kadrosunun yetersizliği nedeniyle kontrol edilemeyen reçetelerin örnekleme suretiyle kontrolüne olanak sağlıyor.

1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’na eklenen geçici maddeye göre, geriye doğru on yıl ve daha eski bir tarihte sözleşmeli eczanelerce kuruma ibraz edilen sağlık sigortası uygulamasına ilişkin reçetelerin tamamı, kontrol edilip edilmediklerine bakılmaksızın imha edilecek.

Reçetelerin, her eczane ve her yıl için yüzde 5 oranından az, yüzde 10 oranından çok olmamak üzere kurumca örnekleme suretiyle kontrolü yapılacak. Kontrol sonucunda fatura ve reçetelerinde usulsüzlük tespit edilmeyen eczanelerin, Aralık 2000 tarihine kadar olan reçetelerinin tamamı imha edilecek.

İncelenecek reçetelerin seçimi ve inceleme sonuçlarına göre imha işlemleri, il müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlarca yapılacak.